Grote zorgen gevolgen natuur containerramp

Foto’s van de met afval bezaaide stranden, kwelders en duinen spreken voor zich. De Waddenzee is veranderd in een grote vuilnisbelt. Daar zitten ook giftige stoffen bij zoals organische peroxide en lithium batterijen. De Waddenvereniging maakt zich grote zorgen over de gevolgen van alle rotzooi in het waddengebied.

Hoewel er tot nu toe, dankzij de enorme inzet van vrijwilligers, vissers en militairen honderden tonnen aan troep is verwijderd, blijft er ook met elk getij weer nieuw afval aanspoelen. Door water en zand verdwijnt achtergebleven afval in het dynamische waddengebied razendsnel onder het zand. Het is dan niet meer zichtbaar, maar kan weken later weer naar boven komen. Verpakkingsmateriaal, waaronder plastic en piepschuim, valt in kleine stukjes uit elkaar is met handwerk onmogelijk op te ruimen.

Lange termijn effecten

Plastic in het zeemilieu is een bekend probleem. Jaarlijks verdwijnt tussen de 5 en 13 miljoen ton van land in zee en eindigt in wat we kennen als ‘de plastic soep’ en microplastics. Bij deze hoeveelheden valt de containerramp misschien in het niet, maar de resten piepschuim en plastic korrels uit de containers liggen in hoge concentraties in een relatief klein gebied en zullen jarenlang het waddengebied blijven vervuilen.

 

Plastic in het waddenmilieu breekt niet of nauwelijks af en de Waddenvereniging maakt zich dan ook grote zorgen over de lange termijn effecten. Dieren, zoals zeehonden, vogels en krabben zien plastic als voedsel. De magen van deze dieren raken gevuld met afval dat ze niet meer kwijtraken en verhongeren. Giftige gevaarlijke stoffen zoals de organische perioxiden hebben effect op al het leven, van minuscule organismen zoals eencellige dieren tot vogels en zeehonden en uiteindelijk ook mensen. Door de kringloop in de natuur van de Waddenzee zal dit probleem van giftige en niet-afbreekbare stoffen zich gaan ophopen en kunnen de gevolgen van deze ramp ook op langere termijn doorwerken. Uit laboratoriumexperimenten is bekend dat kleine plastic deeltjes bij dieren de hormoonhuishouding verstoort en kanker kan veroorzaken.

Onderzoek

Er zijn inmiddels meldingen van aangespoelde dode zeehonden. Dit gebeurt wel vaker, maar om uit te sluiten dat het niet met de containerramp te maken heeft, gaat Zeehondencentrum Pieterburen sectie laten uitvoeren om de doodsoorzaak te achterhalen. Han Olff van de Rijksuniversiteit Groningen heeft het initiatief genomen onderzoek te doen naar de gevolgen van de containerramp. Op Schiermonnikoog wordt een eerste inventarisatie van plastic korrels gedaan. Lees hier meer. Rijkswaterstaat start samen met de Waddenacademie onderzoek naar de 

Rijkswaterstaat start samen met de Waddenacademie een onderzoek naar de (middel)lange termijneffecten van de plastic verontreiniging op de Waddenzee. Uit het onderzoek moet blijken wat de effecten hiervan zijn op de fauna. Ook moet het onderzoek aantonen welke maatregelen genomen moeten worden om de waarden van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee te behouden en ontwikkelen. Het is belangrijk om goed inzicht te krijgen in de directe, indirecte en cumulatieve effecten van plastic en giftige stoffen op het waddenleven.

 

Eén ding is duidelijk: hoe meer we opruimen, hoe minder groot de gevolgen op de natuur zullen zijn. Houd onze website en Twitteraccount in de gaten voor wat jij kunt doen om ons te helpen.