Riffen vol reuring

Hoe zou het zijn om de Afsluitdijk te veranderen in een dijk waar vissen een betere toekomst krijgen?

Van ecologische ramp tot dijk vol leven

De aanleg van de Afsluitdijk in 1932 zorgde behalve voor veiligheid ook voor een ecologische ramp: Zuiderzee en Waddenzee werden abrupt van elkaar gescheiden. De dijk die er nu eenmaal ligt en op dit moment versterkt wordt, biedt nú een kans voor natuurherstel in de Waddenzee.

Riffen vol reuring

Het idee is simpel. Hoe meer driedimensionale harde structuren onder water (aan de voet van de dijk), hoe aantrekkelijker voor vissen. Er ontstaan schuilplekken voor jonge en volwassen vis, maar ook bijvoorbeeld voor wieren, vastzittende zeedieren en krabben die voedsel zijn voor vissen. Dat zou verschil kunnen maken voor het ecosysteem van de hele Waddenzee. En niet alleen onderwater. Meer vis trekt viseters als sterns aan. Getijdenpoelen zouden vogelsoorten die voedsel zoeken langs rotskusten, scholeksters en steenlopers bijvoorbeeld, goed kunnen doen.

Doneer voor een grote droom

Het is een grote droom: 32 kilometer aan riffen vol reuring aanleggen langs de grootste en bekendste dijk van het land. Maar we beginnen gewoon. Met het het vinden van financiering en het ontwikkelen van test-rifstructuren speciaal voor de Waddenzee. Help je mee?

Doneer voor een grote droom