Razende bol

Onbewoonde eilanden in de Waddenzee

De zandplaat Razende Bol wordt ook wel Noorderhaaks genoemd en ligt ten noordwesten van Den Helder op de grens van het Marsdiep (zeestraat tussen Den Helder en Texel). Elk jaar verplaatst het eiland zich enkele meters naar het noordoosten. En zal uiteindelijk ‘verhelen’ met de zuidpunt van Texel. De uitgestrekte zandplaat is vooral belangrijk voor de grijze zeehonden, die hier hun jongen krijgen. Een eiland zo dynamisch dat het er elke keer weer anders bij ligt. Een prachtige plek voor vogels en zeehonden, maar ook voor barbecueënde toeristen. Hoe beheer je een gebied dat twee tegenstrijdige doeleinden lijkt te hebben?

Beheer van een jong eiland

In verschillende WADDEN magazines hebben we aandacht besteed aan de Razende Bol. Zoals een interview met Roelf Hovinga van Landschap Noord Holland. Samen met hem namen we een kijkje op de zandplaat en zagen we hoe maagdelijk wit het zand op de plaat is en hoe dichtbij de kwetsbare natuur soms is. Op sommige momenten liggen er zo’n zeshonderd zeehonden te baden in de zon, maar ook voor vogels is het een belangrijke rustplek tijdens de vogeltrek.

Door de wisselwerking van eb en vloed worden miljoenen tonnen zand verplaatst. Zandbanken groeien zo uit tot eilanden en sommige eilanden worden juist weer kleiner. Voor het waddengebied geldt dat een zandbank tot eiland mag worden gedoopt als deze minimaal 160 hectare groot is en bij gemiddeld hoogwater niet meer door de Noordzee wordt overspoeld. In de zomer van 2003 werd Noorderhaaks (de Razende Bol) officieel een eiland. In 2012 is Landschap Noord-Holland begonnen met monitoring en beheer van het eiland.

Rustzoekers in beeld

Ruben Smit, regisseur van ‘De nieuwe wildernis’ en ‘WAD’, filmde de ruige natuur op de Razende Bol. De film is gemaakt in het kader van Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen. Met het idee: als je weet wat er leeft en wat de waarde is, zal je het meer respecteren. Met dank aan Vogelbescherming en het Waddenfonds.