Griend

Onbewoonde eilanden in de Waddenzee

Griend is een onbewoond waddeneiland ten zuidwesten van Terschelling. Bij hoogwater is het eiland zo’n 50 hectare groot. Het eiland bestond al in de middeleeuwen. Toen stond er een klooster op Griend. Slechts bij hoge uitzondering mag je Griend bezoeken. Dit vogelparadijs is sinds 1917 in bezit van Natuurmonumenten – en er broeden per jaar wel zo’n 30.000 vogelpaartjes. De grote stern is daar één van. Deze vogel staat op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten in Nederland. Het eilandje is constant in beweging. Om verdere ‘afslag’ (afspoelen van grond door water) te voorkomen, is onlangs een brede vooroever aangelegd.

 

Vogelparadijs

Diverse vogelsoorten komen op Griend om te broeden, rusten, en eten te zoeken. Het is een belangrijke tussenstop voor trekvogels die grote afstanden vliegen. Zij vliegen van de overwinteringsgebieden in Afrika naar de broedgebieden in het Arctische gebied, en weer terug. Om onderweg energie op te doen, stoppen ze in de Waddenzee om te eten. Bij erg hoog hoogwater vliegen vogels van Griend naar Richel. Ze gaan dan liever naar Richel, waar ze meer uitzicht hebben.

 

Grijze zeehond

Op Griend komen zeehonden voor. Voor de grijze zeehond is Griend sinds kort een kraamkamer: in 2008 zijn voor het eerst pups geboren. In de winter van 2015 waren dat al 55 in totaal. Ze liggen vaak achter de duinen in het noorden van het eiland.

Bosmuis

Daarnaast vind je op het eiland ook bosmuizen. Tijdens het aanleggen van de stuifdijk in de jaren ’80 zijn per ongeluk muizen meegenomen. Ze vallen ten prooi aan roofvogels zoals de blauwe kiekendief of de velduil. Soms zorgen ze voor overlast bij de vogelwachters, want dan knagen ze aan de etensvoorraden.

Middeleeuwen

In de middeleeuwen was Griend groter dan het huidige Texel! Op het eiland was zelfs een nederzetting en stond een kloosterschool. Tijdens de Sint-Luciavloed van 1287 werd een groot deel van het eiland weggespoeld. Griend werd een stuk kleiner. Nadertijd hebben boeren op het eiland gewoond met schapen en koeien. In de 18e eeuw verlieten de laatste bewoners het eiland.

Vogelwachterspost

Op Griend staat een vogelwachterspost. In dit huisje bevinden zich voornamelijk vogelwachters die het eiland bewaken en vogels tellen. Het huidige vogelwachtershuisje bestaat sinds 2006. Naast het huisje staat één baken: de ‘Kaap Griend’. Vroeger hebben er wel drie van zulke bakens op het eiland gestaan. Deze bakens werden gebruikt voor de scheepvaart om te navigeren.