Kijk eens even, waddenleven

Mei: baltsende visdieven

De visdief is een fraaie sternsoort die in april en mei weer op de vaste broedlocaties arriveert, vanuit hun overwinteringsgebieden. Nadat alle vogels zijn teruggekeerd, begint het prachtige baltsgedrag waarbij de mannetjes de vrouwtjes proberen te versieren om tot paring over te gaan. De mannetjes bieden dan diverse malen visjes aan, waarbij het vrouwtje beoordeelt of de aangedragen prooien goed genoeg zijn en het of het daarmee een mannetje blijkt te zijn die in staat is om goed voor de toekomstige kuikens te zorgen.

Tekst en foto’s: Marcel van Kammen 

 

Paspoort van de visdief

De visdief is een soort die van origine vooral in de kuststreken broedt, zoals bijvoorbeeld op de Waddeneilanden of de kwelders langs de vast wal. Tegenwoordig broedt de soort ook veel in het binnenland, op eilandjes in plasdrasgebieden, daken van bedrijfspanden die bedekt zijn met kiezels of schelpen of kunstmatige nesteilanden in een waterrijke omgeving met voldoende beschikbaar voedsel. De visdief lijkt qua uiterlijk erg op de noordse stern, maar deze tweede soort ontbreekt het veelal aan de kenmerkende zwarte snavelpunt die de visdief wél heeft. Daarnaast is de visdief van de noordse stern te onderscheiden aan de buitenste staartveren, die bij de visdief redelijk kort zijn en bij de noordse stern veel langer en eleganter. De vogels die in Nederland broeden, overwinteren langs de kust van West-Afrika en arriveren over het algemeen vanaf april weer in Nederland, waar ze in kolonies samen broeden.

Wanneer & waar te zien

In het waddengebied kun je de visdief op heel veel plekken tegenkomen. Er zijn diverse kolonies op de Waddeneilanden, waarbij je vooral op Texel en Ameland vanaf de fietspaden of de weg de kolonies goed kunt observeren. Vaak broeden ze gemengd met kokmeeuwen of bijvoorbeeld noordse sterns en grote stern. Ook in de havens van onder meer Harlingen, bij de Eems en in Lauwersoog komen diverse kolonies voor. In die laatste haven is vorig jaar een speciaal broedponton aangelegd. De Waddenvereniging was daar één van de initiatiefnemers van.

De visdief staat bekend als een fanatiek verdediger van zijn of haar nest, waarbij de vogels er niet voor terugdeinzen om  mensen tot bloedens toe op het hoofd te pikken tijdens aanvalsvluchten vanuit de lucht. Absoluut geen prettige ervaring, maar een zeer efficiënte manier van nestverdediging.  Houdt dus zowel voor de vogels als je eigen veiligheid voldoende rekening met de afstand die je aanneemt tot de kolonies.

Tijdens de balts zit het vrouwtje vaak op dokpalen, steigers of in de kolonie te wachten op het mannetje die prooien aandraagt. Zodra het mannetje in de buurt komt,  zie je duidelijk aan het nerveuze, schreeuwende gedrag van het vrouwtje dat er een prooi-overdracht gaat plaats vinden. Dit gaat bliksemsnel, dus door goed te observeren en tijdig de ontspanknop van de camera in te drukken heb je de meeste kans op het vastleggen van dit fenomeen.

Geniet 12 maanden lang van de foto’s van Marcel van Kammen!

‘Je moet het gedrag van dieren kennen om ze te kunnen fotograferen.’ Dat is het motto van natuurfotograaf Marcel van Kammen. Geniet twaalf maanden lang op groot formaat van de mooiste beelden van vogels en andere waddendieren met de WADDENkalender 2023. Marcel van Kammen wordt op dit moment gezien als de beste natuurfotograaf van het land. Hij won de prestigieuze Groene Camera 2022 en maakte dé natuurfoto van het jaar die is opgenomen in deze kalender. Steun de bescherming van Waddenzee Werelderfgoed.