Kijk eens even, waddenleven

April: kleurrijke blauwborst

Het dier van de maand april is de blauwborst. Deze kleurrijke, tropisch uitziende vogeltjes arriveren momenteel massaal, vanuit hun overwinteringsgebieden, weer in ons land. Direct na aankomst laten de mannetjes volop van zich horen, door druk zingend boven rietpluimen of struikjes te proberen indruk te maken op een vrouwtje en een territorium te veroveren. Elk jaar is het voor mij weer een uitdaging om de eerste blauwborst van het jaar te vinden, te fotograferen en te genieten van de prachtige zang van deze mooie vogels.

Tekst en foto’s: Marcel van Kammen

 

Paspoort van de blauwborst

De blauwborst is een broedvogel van nattere gebieden. De vogels zijn veel te vinden in verruigde, natte gebieden met wilgen, lisdodden en rietvegetatie. Natte moerasgebieden of natte duinvalleien staan vaak ook garant voor diverse paartjes blauwborsten. De mannetjes zijn op afstand te herkennen aan hun kenmerkende zang, maar van dichtbij ook vooral aan hun knalblauwe borst. De vogels zitten graag op een hogere, vrijstaande zangpost bovenop een struik of uitgebloeide lisdodde. De vrouwtjes zijn onopvallender van kleur en missen de kenmerkende knalblauwe borst. Vooral ook qua gedrag zijn ze een stuk minder opvallend. Ze verbergen zich vaak dieper in de vegetatie. De blauwborst is een broedvogel van Noord-Europa, waarbij in Nederland de blauwborsten een witte vlek op de blauwe borst hebben, maar deze in Scandinavië rood gekleurd is.

Wanneer & waar te zien

In het waddengebied kun je de blauwborst op veel plekken tegenkomen. De eerste vogels arriveren eind maart/begin april en ze zijn vaak tot in augustus waar te nemen. De vroege baltsperiode biedt echter de mooiste en meeste kansen om ze te zien. De Waddeneilanden, met zijn waterpartijen en natte duinvalleien herbergen veel blauwborsten. Ditzelfde geldt voor het Lauwersmeer, waar op tientallen plekken blauwborsten te horen en te zien zijn. Her en der langs de waddenkust zijn de vogels ook buitendijks te vinden, zoals bijvoorbeeld in de ruige vegetatie aan de rand van het wad bij Westhoek. Hier vind je op een klein oppervlak vele zingende exemplaren. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit insecten, die ze zoeken in het riet, struiken of al foeragerend over de grond.

Zangposten

De mannetjes gebruiken meestal enkele vaste zangposten in het territorium. Door eerst rustig van een afstand de vogels te observeren ontdek je meestal snel wat deze zangposten zijn. Als je rustig blijft observeren, soms een paar stappen naar voren doet en weer rustig blijft staan kun je de vogels aan je laten wennen en wellicht iets dichterbij komen voor het maken van mooie foto’s Blijf goed op het gedrag van de vogel letten: als ze van je schrikken, wegvliegen en hun vaste patroon aanpassen ben je te dichtbij en moet je meer afstand nemen, zodat je de vogels niet onnodig verstoort. Maar vooral: kijk, luister en geniet van deze prachtige kleurrijke zomergast.

 

Geniet 12 maanden lang van de foto’s van Marcel van Kammen!

‘Je moet het gedrag van dieren kennen om ze te kunnen fotograferen.’ Dat is het motto van natuurfotograaf Marcel van Kammen. Geniet twaalf maanden lang op groot formaat van de mooiste beelden van vogels en andere waddendieren met de WADDENkalender 2023. Marcel van Kammen wordt op dit moment gezien als de beste natuurfotograaf van het land. Hij won de prestigieuze Groene Camera 2022 en maakte dé natuurfoto van het jaar die is opgenomen in deze kalender. Steun de bescherming van Waddenzee Werelderfgoed.