Berging vrachtschip gericht op zo klein mogelijke impact Waddenzee

Marcel van Kammen

Op de Noordzee, zo’n dertig kilometer ten noorden van Ameland, staat sinds middernacht een vrachtschip in brand. Het schip, de Fremantle Highway, wordt momenteel door een lijn op zijn plek gehouden in de berm tussen twee vaarroutes. Zodra het kan, wordt het schip verplaatst om het risico op natuur- en milieuschade aan het kwetsbare waddengebied te verkleinen.

Wegslepen van kwetsbare Waddenzee

De aanpak is erop gericht om het schip zo ver mogelijk bij het waddengebied vandaan te brengen. Rijkswaterstaat maakte daarvoor een ecologische weging om een mogelijke impact zo klein mogelijk te houden. Op de Noordzee is er ook risico op impact, maar de gevolgen zijn daar kleiner dan op de Waddenzee. Op dit moment kan het schip nog niet worden verplaatst. De lijn waarmee het brandende schip stabiel wordt gehouden is daar niet sterk genoeg voor.

Plek met kleinste ecologische impact

Vanwege de hitte door de brand is het een grote uitdaging om een noodzakelijke extra lijn aan te brengen. Dit zal dan ook nog wel de nodige tijd in beslag nemen. Wanneer het schip kan worden verplaatst, zal dit naar een plek het ten noorden van de Noordelijke vaarroute zijn. Ecologen van Rijkswaterstaat bepalen wat hiervoor de beste plek is. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er dan gaat gebeuren. Hiervoor worden verschillende scenario’s bekeken.

Grote uitdaging

Het is een grote uitdaging om een brandend schip te blussen op zee. Daar komt bij dat de brand op de Fremantle Highway waarschijnlijk ontstond in een batterij van een elektrische auto. Brandende batterijen vragen om een specifieke blusmethode, omdat ze gemakkelijk opnieuw ontsteken. Dit komt door een chemisch proces in de batterijcellen. Wanneer een brandende batterij met water in contact komt, ontstaan er stoffen die het vuur erger maken. Daarnaast kunnen andere batterijcellen openbreken door de hitte, waardoor contact met zuurstof nog meer vuur veroorzaakt. Met brandblusinstallaties wordt het schip momenteel gekoeld. Voorkomen wordt dat er bluswater aan boord belandt, omdat dit invloed kan hebben op de stabiliteit van het schip.

Gevolgen nog niet duidelijk

Alles hangt af van hoe de brand en de berging zich verder ontwikkelt. De situatie wordt voortdurend in de gaten gehouden door Rijkswaterstaat, de Kustwacht en de bergers. Omdat er olie aan boord van het schip is, is een vaartuig van Rijkswaterstaat aanwezig dat direct olie kan ruimen indien dit vrijkomt. Dat is tot op heden gelukkig niet het geval. De Waddenvereniging volgt de situatie op de voet en staat in zeer nauw contact met alle instanties.