Kees Wevers opent wadpost kwelder Holwerd

Op de heringerichte oostelijke kwelder bij Holwerd onthulde Waddenvereniging-oprichter Kees Wevers vorige week vrijdag de naar hem vernoemde wadpost. De wadpost is een cadeau van Staatsbosbeheer ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 2015. Wevers toonde zich zeer verheugd met dit geschenk. En ook een beetje verrast: ‘Op zich is het bijzonder dat deze wadpost naar een nog levende persoon vernoemd wordt. Op de website van de gemeente Amsterdam vond ik dat een van de gouden regels voor straatnaamgeving is dat nog levende personen niet mogen worden vernoemd. Nu is een wadpost geen straat, maar toch. Echter, het is nu eenmaal zo dat als je als jongen van 15 jaar het initiatief neemt een vereniging op te richten, er dan een gerede kans is dat je 50 jaar later nog in leven bent.’
De Kees Wevers wadpost is onderdeel van een in 2013 opgestart kwelderproject en het resultaat van nauwe samenwerking tussen Staatsbosbeheer en partijen in de streek, zoals Dorpsbelang Holwerd, Rijkswaterstaat, Ecolana, Holwerd aan Zee en de gemeente Dongeradeel. Het project is bedoeld om de natuurlijke dynamiek zoals getijdewerking en het aanslibben van gronddeeltjes op de gehele kwelder te stimuleren. De zomerdijk is verlaagd zodat de kwelder weer kan overstromen bij hoogwater. De bijzondere ligging ervan, vrijwel nergens langs de vastelandskust kun je zo dicht bij de Waddenzee komen, maakt het gebied tevens tot een uitstekend startpunt voor excursies. Dit tot genoegen van Wevers: ‘Op het wad lopen en het ervaren in zijn essentie van getijdenlandschap. En het aanschouwen van de rijkdom aan flora en fauna. Dat is een heel bijzondere ervaring. Veel mensen die ervaring geven zal uiteindelijk helpen het gebied te beschermen.’ De wadkwelder ligt ten oosten van de Grandyk en is voor een groot deel van het jaar toegankelijk voor publiek. Begin 2017 krijgt de Kees Wevers wadpost zijn definitieve plek.