Wetenschappelijk bewijs tegen zoutwinnning

Vanmiddag wordt het NIOZ-rapport ‘Het belang van de Ballastplaat voor wadvogels in de westelijke Waddenzee’ door de Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland aangeboden aan Jan Vos, Tweede Kamerlid van de PvdA. In het onderzoek wordt wetenschappelijk aangetoond dat zoutwinning onder de Waddenzee negatieve gevolgen heeft voor trekvogels en bergeenden. Het bewijst daarmee wat natuurorganisaties al vermoedden: zoutwinning onder de Ballastplaat kan straks duizenden kanoetstrandlopers de kop kosten.

 

Doordat delen van de plaat door sterke bodemdaling onder water verdwijnen of minder lang droogvallen, kunnen deze trekvogels onvoldoende voedsel vinden. De Ballastplaat is daarnaast van groot belang voor ruiende bergeenden. Door bodemdaling en extra sedimentatie verandert of verdwijnt mogelijk het bodemleven waar de bergeenden van leven. Op de website van het NIOZ kunt u een PDF van het volledige rapport vinden.

 

Na de overhandiging van het rapport is er een Wetgevingsoverleg van de Vaste Commissie voor Economische Zaken waarin het plan om zout te winnen onder de Waddenzee besproken wordt. Lees hier meer over de plannen van Frisia Zout BV om zout te winnen onder het Werelderfgoed Waddenzee.