Bezwaar tegen windmolens Eemshaven ingetrokken

De Waddenvereniging heeft besloten haar bezwaar tegen de bouw van 150 meter hoge windmolens in de Eemshaven in te trekken. De Waddenvereniging had in eerste instantie wel bezwaar ingediend, omdat de windmolens veel vogels zouden kunnen doden. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat de vergunning voldoende mogelijkheden bevat om vogels te beschermen.
De Waddenvereniging is voor de opwekking van elektriciteit via windenergie, maar vindt dat windmolens zoveel mogelijk geconcentreerd moeten worden in bijvoorbeeld industriegebieden. Op die manier wordt het open waddenlandschap zo min mogelijk aangetast. Windmolens Emmapolder De Waddenvereniging blijft zeker de procedure rond de windmolens in de Emmapolder in de gaten houden. Voor deze windmolens, die net buiten de Eemshaven moeten komen te staan, is geen vergunning verleend. De Waddenvereniging is het hiermee eens, omdat de Emmapolder geen industriegebied is en windmolens hier het landschap te veel aantasten. Diverse partijen hebben echter bezwaar ingediend tegen het niet verlenen van deze vergunning.