Minister Verburg bezoekt vissers

De minister heeft, in het kader van de “100 dagen dialoog met de burger”, afgelopen dinsdag een bezoek gebracht aan de visserijsector in Den Helder. Hierbij waren vertegenwoordigers van de Noordzee-platvisvisserij, alsmede de Waddenzee-schelpdiervisserij en de aquacultuur aanwezig. Ook onderzoekers, maatschappelijke- en natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, waren uitgenodigd.
Tijdens de discussie is minister Verburg verzocht haast te maken met een ander mosselbeleid omdat zowel de sector als de natuurbeschermers vinden dat het huidige beleid schijnzekerheid biedt. Het moet niet nodig zijn telkens in de rechtszaal verder duidelijkheid te vragen. De minister heeft het debat met veel belangstelling gevolgd en ook haar steun uitgesproken voor een oplossing.