Voorjaarsmosselvisserij stopgezet

Vorige week woensdag is de voorjaarsmosselvisserij in de westelijke Waddenzee stopgezet. Reden hiervoor is dat er bijna eenderde minder bevisbare mosselen aanwezig waren dan was ingeschat tijdens de bestandsopname. Dit kwam door het goeddeels verdwijnen van een mosselbank in het gebied Stompe. De mosselvissers hebben in de ruim twee weken dat zij hebben gevist 75% van de hun toegekende quotum opgevist en naar de percelen gebracht.
Weggespoeld of gestorven De mosselbank in het gebied Stompe was berekend op 10 miljoen kilo aan bevisbare mosselen. Het is onzeker of de mosselen weggespoeld zijn of gestorven. Het wegspoelen van de bank zou veroorzaakt kunnen zijn door slibophoping. In dit geval kunnen de mosselen elders terechtkomen. Het is echter niet uit te sluiten dat er zuurstofloosheid opgetreden is waardoor de mosselen gestorven zijn. In het gebied was namelijk een massale sterfte van mesheften en veel schuimalg. Op de ‘kijkdag’, voorafgaande aan de voorjaarvisserij, was het verdwijnen van de mosselbank in het gebied Stompe al geconstateerd. Men hoopte echter tijdens het vissen op een meevaller elders in de Waddenzee. Omdat dit niet het geval was heeft de PO Mosselcultuur aan het einde van de tweede week besloten om de visserij voortijdig stop te zetten. Na overleg met LNV is de vergunning daarom gewijzigd. In totaal zijn 14 miljoen kilo halfwas en groter en 1,35 miljoen kilo zaadmosselen naar de percelen gebracht. Het voorafgaande geeft aan dat aan de ene kant de mosselsector het adaptief beheer goed toepast en haar verantwoordelijkheid neemt. Aan de andere kant is het duidelijk dat het beheren van een hoog dynamisch systeem, zoals de Waddenzee, niet met genoeg voorzorg gepaard kan gaan. In de huidige situatie, waarbij er jaren achter elkaar een slechte zaadval is geweest is, ecologisch gezien, de rek echt uit het systeem.