Bezwaar tegen windmolens Eemshaven

De Waddenvereniging maakt bezwaar tegen de vergunningen voor de bouw van 68 windmolens in de Eemshaven. De windmolens zouden ongeveer 150 meter hoog worden. De Waddenvereniging vindt dat in de vergunning niet goed is onderbouwd dat de windmolens niet schadelijk zijn voor de vogels die langs de Eemshaven trekken of in of bij de Eemshaven rusten en broeden. Verwacht wordt dat er jaarlijks duizenden vogels zullen sterven door de windmolens. Ook vindt de Waddenvereniging dat de windmolens in de Eemshaven, net als die in de Emmapolder, het open waddenlandschap te veel schaden.
Geen aandacht voor trekvogels Eind maart zijn er vergunningen afgegeven voor de bouw van 68 windmolens met een hoogte van ongeveer 150 meter in de Eemshaven. De vergunning voor 17 windmolens in de Emmapolder is geweigerd. De Waddenvereniging zet grote vraagtekens bij de vergunningen. De Eemshaven ligt namelijk op de trekroute van een flink aantal vogels. Daarnaast broeden en rusten er veel vogels in en rond de Eemshaven. Verwacht wordt dat er jaarlijks duizenden vogels zullen sneuvelen in de wieken van de windmolens. De huidige vergunning gaat echter alleen maar in op de effecten voor beschermde wadvogels. Volgens de vergunning is het aantal wadvogels dat jaarlijks sterft door de windmolens te verwaarlozen. Voor de trekvogels is echter niet eens bekeken hoeveel vogels per soort er doodgaan. Van de vogels die broeden en rusten rond de Eemshaven, is het aantal slachtoffers afgezet tegen het totale aantal vogels in het Nederlandse waddengebied. Er wordt echter niet bekeken wat voor andere activiteiten er plaatsvinden in het waddengebied, die ook negatieve effecten hebben op de wadvogels. De Waddenvereniging vindt dat dat wel meegenomen had moeten worden. Zo kan immers voor elke afzonderlijke activiteit gesteld worden dat die geen grote gevolgen heeft, terwijl het heel goed mogelijk is dat alle activiteiten samen wel grote gevolgen hebben voor de wadvogels. Aantasting open landschap Het open landschap zal volgens de minister niet extra geschaad worden door de windmolens, omdat er in de Eemshaven diverse hoge gebouwen en hoogspanningsmasten zijn en komen. Op dit moment is de Eemshaven echter nog grotendeels leeg. Bovendien worden de windmolens veel hoger dan de bestaande en geplande gebouwen. De Waddenvereniging vindt daarom dat ook vanuit een landschappelijk oogpunt de vergunningen niet afgegeven hadden mogen worden.