Waddenvereniging houdt winning zes gasvelden definitief tegen

De plannen van de NAM uit de jaren negentig voor gaswinning op twaalf locaties in en rond de Waddenzee zijn nu eindelijk definitief van de baan. Dat concludeert de Waddenvereniging uit een brief van het Ministerie van Economische Zaken. De grote strijd om de gaswinning in de jaren negentig ging om gasboringen op twaalf locaties, zes midden in de Waddenzee en nog eens zes aan de randen. In 1996 zijn tegen al deze gasboringen procedures gestart. Gasboren in de Waddenzee zelf verbood de Tweede Kamer al in 1999 door de toenemende juridische en publieke druk. De zes locaties aan de randen van de Waddenzee bleven echter mogelijk. Na elf jaar procederen is deze maand aan de strijd over deze laatste zes locaties een einde gekomen.
De gaswinning “met de hand aan de kraan” waarmee de NAM in januari 2007 is begonnen vanaf drie locaties aan de vaste wal valt buiten deze uitspraken. Deze winning kan doorgaan omdat de proefboringen voor deze drie velden al gedaan waren vóór het tienjarig moratorium (1985-1995). De twaalf plannen die de NAM na afloop van het moratorium indiende zijn nu allemaal definitief van de baan. De zes laatste locaties aan de rand van de Waddenzee die het Ministerie nu intrekt zijn Ballonplaat, Huibersplaat, Pinkegat, Rottumeroog, Plaatgat en Ballum. Tegen de locatiebesluiten van Economische Zaken maakte de vereniging in 1996 bezwaar, vanwege de effecten van gaswinning op natuur en landschap. Op deze bezwaren is beslist in november 1996, waartegen beroep is ingesteld bij de rechtbank in 1997. Dat beroep is gegrond verklaard in 1998 waarmee de zaak werd terugverwezen naar het Ministerie. De afgelopen negen jaar zag die geen kans deze locaties opnieuw in procedure te brengen. Nu schrijft het Ministerie haar oorspronkelijke locatiebesluiten in te trekken.