Defensie staakt voorlopig schietoefeningen voor jonge zeehonden

De Waddenvereniging is blij met het besluit van Defensie de schietoefeningen bij Fort Erfprins richting de Razende Bol twee weken op te schorten. De minister van LNV gaat dan een beslissing nemen of al dan niet een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet is vereist voor deze oefeningen. Bovendien heeft Defensie aan IMARES opdracht gegeven om de gevolgen van de schietoefeningen op de natuurwaarden te onderzoeken. Het besluit van Defensie kwam naar aanleiding van een verzoek van de Waddenvereniging en Stichting De Noordzee aan de minister van LNV om de schietoefeningen bij Den Helder per direct te stoppen, omdat er geen vereiste vergunningen en ontheffingen in het kader van de Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet zijn verleend. De Razende Bol is een zandbank bij Den Helder die bij hoog water droog blijft staan. Dat maakt haar onmisbaar voor de pups van de Grijze Zeehond, omdat zij de eerste drie weken van hun leven niet kunnen zwemmen. Door de weersomstandigheden van de afgelopen dagen hebben deze jonge dieren het al extra moeilijk. Doordat de schietoefeningen worden gestaakt, kunnen de pups in meer rust worden gezoogd. De Razende bol is ook van grote betekenis voor wadvogels en de gewone zeehond. De Waddenvereniging en Stichting de Noordzee hopen ook voor de toekomst op een gepaste bescherming van deze unieke natuur.