Inspanning voor schone scheepvaart blijft noodzakelijk

De afgelopen dagen zijn op het strand tussen Den Helder en Petten en op het strand van Texel enkele tientallen dode zeevogels aangespoeld. De dieren zijn besmeurd met een groengele substantie, die ook over een lengte van 40 kilometer op het strand is aangespoeld. Monsters zijn voor onderzoek naar het Rijksinstituut voor Integraal Waterbeheer en Zuivering van Afvalwater (RIZA) in Lelystad gebracht. De chemische samenstelling van het goedje is nog onbekend, maar het is waarschijnlijk een zeer sterk oplosmiddel. Een schip heeft hiermee zijn ruim gespoeld en vervolgens het vieze chemische mengsel geloosd. Helaas gebeurt het nog steeds dat schepen tijdens slecht weer illegaal afval lozen. De Waddenvereniging is van mening dat de inzameling van afval in de havens sterk moet worden verbeterd. Slechts een kwart van de schepen leveren hun afval in bij de zogenaamde havenontvangstinstallaties.. De vereniging wil dat de overheid het makkelijker maakt om afval in te leveren en dat de handhaving van regels wordt verbeterd. De pakkans voor illegale lozingen is nog steeds vrij klein. Samen met Stichting de Noordzee en Greenpeace roept de Waddenvereniging de formerende partijen op om beter te zorgen voor de Noord- en Waddenzee.