Opnieuw laagvliegoefeningen Marnewaard gepland

De grote actie van de Waddenvereniging van vorig jaar oktober tegen de laagvliegoefeningen van Defensie in de Marnewaard heeft niet kunnen voorkomen dat daar opnieuw laagvliegoefeningen zijn gepland. De Waddenvereniging zal de activiteiten van Defensie in het gebied wel nauwlettend volgen, maar dit keer wordt geen grote actie opgetuigd. Dit heeft o.a. te maken met de afgedwongen toezegging dat Defensie de schade van haar activiteiten aan de natuur gaat onderzoeken.
Doorbraak Door alle druk (politiek, acties en juridische procedures) heeft de Waddenvereniging bereikt dat Defensie ook inziet dat zij zich niet langer kan verzetten tegen de Natuurbeschermingswet. Defensie erkent mogelijke schade aan de natuur door haar activiteiten en heeft toegezegd om, voor de verschillende oefenterreinen in het waddengebied, hier onderzoek naar te verrichten. Op basis van het onderzoek (de zogenaamde passende beoordeling) moet de minister van LNV besluiten of en hoe de militaire activiteiten kunnen plaatsvinden in de kwetsbare natuur van het waddengebied. De Waddenvereniging is blij met deze eerste stap in de goede richting, maar zal het proces kritisch volgen. Hiervoor zijn nog steeds alle waarnemingen van verstoringen en misstanden van groot belang. Graag melden op ::URL::http://www.herrieopdewadden.nl::www.herrieopdewadden.nl::. Een andere reden om bij deze oefening de activiteiten “low profile” te volgen is dat de actie vorig jaar is uitgelekt. Hierdoor was bij Defensie vooraf bekend dat wij gingen meten en waarnemen. Om te voorkomen dat Defensie haar oefenschema’s door onze aanwezigheid verandert, zullen wij ervoor zorgen dat niet van te voren bekend is waar en wanneer we in het oefengebied zijn.