Bodemdaling Franeker

Door de gaswinning van energiebedrijf Vermillion en de zoutwinning van Frisia blijkt de bodem in Franekeradeel meer gezakt dan was voorzien. Wetterskip Fryslan uitte daarover haar zorgen, vanwege de consequenties voor de waterhuishouding. De Waddenvereniging is van mening dat dergelijke ontwikkelingen zich niet mogen voordoen rond de Waddenzee. Daarom is de vereniging fel tegenstander van zoutwinning onder de Waddenzee.
De bodem in Franekeradeel blijkt meer gezakt dan vanwege de gaswinning door energiebedrijf Vermillion was voorzien. Wetterskip Fryslan uitte daarover haar zorgen, vanwege de consequenties voor de waterhuishouding. Het bedrijf heeft niet meer gas gewonnen dan in het winningsplan was afgesproken, dus daar kan het niet aan liggen. Mogelijk is de extra bodemdaling veroorzaakt door de zoutwinning, die niet ver van de gaswinning vandaan plaatsvindt. De Waddenvereniging volgt deze ontwikkeling op de voet, om er zeker van te zijn dat dezelfde verrassingen zich niet ook op de Waddenzee kunnen voordoen. Bodemdaling door zoutwinning is vele malen ernstiger dan bodemdaling door gaswinning. Ten eerste omdat het niet om millimeters of centimeters gaat maar meteen om decimeters bodemdaling. Ten tweede omdat bij zoutwinning de bodemdaling niet gelijdelijk gaat maar schoksgewijs, waardoor zout onmogelijk \”met de hand aan de kraan\”” kan worden gewonnen. De Waddenvereniging is om deze reden fel tegenstander van zoutwinning onder de Waddenzee.”