Natuurlijke klimaatbuffers krijgen geld van kabinet

Het nieuwe kabinet trekt 150 miljoen euro extra uit voor water en kust, met het oog op de verwachte klimaatverandering. En op de VROM-begroting van 2007 is, door toedoen van de Tweede Kamer, 5 miljoen euro uitgetrokken voor natuurlijke klimaatbuffers. Dit betekent een zeer adequaat antwoord op de voorstellen van de Waddenvereniging en andere natuurorganisaties om natuurgebieden zoals de Waddenzee robuuster en veerkrachtiger te maken.