Winstpunten voor de Razende Bol ondanks negatieve beslissing

Het ministerie van landbouw, natuurbeheer en voedselkwaliteit (LNV) heeft bepaald dat de schietoefeningen richting de Razende Bol zonder natuurvergunning mogen doorgaan. Ondanks deze negatieve beslissing, waartegen de Waddenvereniging bezwaar zal aantekenen, zijn er ook winstpunten voor de natuur behaald. In ieder geval zal er tot 3 maart niet geschoten worden.