Onafhankelijke commissie: nut en noodzaak afvalverbrander Harlingen motiveren

De commissie voor de milieueffectrapportage adviseert afvalbedrijf Omrin om in de milieueffectrapportage over de afvalverbrander in Harlingen duidelijk aandacht te besteden aan de nut en noodzaak van de bouw van deze afvalverbrander. Ook moet Omrin de keuze voor de locatie Harlingen nader motiveren. Daarnaast stelt het advies dat duidelijk moet worden gemaakt wat er gebeurt als zoutfabriek Frisia haar activiteiten beëindigt.