NAM gestart met gaswinning onder de Waddenzee

Dinsdag 6 februari jl. was het helaas zo ver: de NAM heeft een begin gemaakt met het oppompen van waddengas. Een dag die we jarenlang met succes hebben weten te voorkomen. Een dag die we liever nooit zouden meemaken, maar nu komt het er toch van. Door druk van de Waddenvereniging op de NAM is de manier waarop het gas wordt gewonnen aangepast aan wat de natuur kan hebben.