Koninklijke waddendieren

Op de verjaardag van de koning zetten wij vandaag twee koninklijke waddendieren in het zonnetje!

Koningseider

Deze eendensoort heeft zijn koninklijke naam te danken aan het oranjekleurige ornament, een soort abstracte kroon, dat het mannetje in het broedseizoen op zijn kop heeft. Vrouwtjes zijn minder kleurrijk uitgedost en ook het mannetje verliest buiten het broedseizoen zijn prachtig kleurrijke uiterlijk grotendeels. Het broedgebied van deze eider ligt het noordelijkst van alle eendensoorten, samen met de ijseend, binnen de poolcirkel. Net zoals deze eidereenden duikt de koningseider zijn voedsel, bestaande uit allerlei zeebodemleven en visjes, op tot een diepte van wel 55 meter. Normaal komt deze eend dus voor in het hoge noorden, maar eens in de zoveel tijd dwaalt er eentje af naar Nederland. Vooral op Texel wordt er nog wel eens een exemplaar ontdekt tussen onze ‘eigen’ eidereenden. Vooral de mannetjes met hun oranje kroon trekken dan veel bekijks van vogelaars.

Evervis

Met zijn steenrode kleur is de Evervis een plaatje om naar te kijken! Aan de Nederlandse kust is het visje zeer zeldzaam. Hoe bijzonder was het dan ook toen in 2005 voorbijgangers dit mooie visje aantroffen op het strand van Texel. Waar de vis normaal gesproken rood van kleur is, waren de schubben van de aangespoelde vis oranje. Hoe dat kan? De vis heeft zich vermoedelijk in de Noordzee tegoed gedaan aan roeipootkreeftjes, deze geven een oranje kleur af. De aangespoelde vis werd na de vondst toegevoegd aan de viscollectie van natuurhistorisch museum Naturalis.

 

Krooneend

Deze eend dankt zijn naam aan de oranjerode kop van het mannetje, terwijl ook de koraalrode snavel opvalt. Het vrouwtje is minder fel gekleurd, maar niet minder mooi: haar verenkleed bestaat uit allemaal tinten bruin. Oorspronkelijk komt deze soort uit Azië, maar sinds 1942 broedt de krooneend ook in Nederland. Waarschijnlijk is de soort deze kant opgekomen omdat de kwaliteit van zijn oorspronkelijke leefgebied slechter werd. De krooneend is namelijk afhankelijk van wateren met een rijke oevervegetatie, voor de nestbouw, en onderwatervegetatie, voor voedsel. Het is een schaarse broedvogel, al lijkt er sinds de start van de 21e eeuw een positieve trend te zijn ingezet. Dit is onder andere toe te schrijven aan de terugkeer van kranswieren, de belangrijkste voedingsbron van de krooneend, in Nederlandse wateren.

 

Benieuwd naar meer koninklijke dieren? Volg ons vandaag (27 april) op instagram en bekijk onze stories!