Ministerie EZK erkent: te lang gewerkt met verouderde gegevens over stijging zeespiegel

Het was een kleine doorbraak in de Tweede Kamer op donderdag 23 maart. In een debat over mijnbouw onder de Waddenzee werden vragen gesteld over de reden waarom het Rijk toch bleef uitgaan van oude en achterhaalde cijfers over de stijging van de zeespiegel bij het beoordelen van vergunningen voor mijnbouw. Nu nog is winning van zout en gas onder de Waddenzee toegestaan als de zeespiegel niet te hard stijgt en de zeebodem niet te veel daalt. Als de zeespiegel sneller stijgt dan voorzien of de zeebodem  meer zal dalen dan voorspeld is er geen ruimte meer om mijnbouw te blijven toestaan onder de Waddenzee. Dat is van belang omdat gas- en zoutwinning beiden leiden tot bodemdaling en gaswinning nog eens extra bijdraagt aan klimaatverandering. Zo heeft mijnbouw invloed op het behoud van de unieke droogvallende zeebodem van de het Wad.

Waddenvereniging waarschuwde al eerder

Al eerder ontdekte de Waddenvereniging dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) anno 2023 bij besluiten over mijnbouw zich wil baseren op oude en achterhaalde gegevens over de stijging van de zeespiegel langs de Nederlandse kust en maakte daarom formeel bezwaar tegen het hanteren van deze oude cijfers. In de Tweede Kamer kwam de staatssecretaris voor Mijnbouw tegemoet aan het pleidooi vanuit de Kamer en het advies door het onafhankelijk Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat aanpassing van de achterhaalde cijfers nodig was. ‘Dat is veel te lang blijven liggen’, erkende staatssecretaris Vijlbrief voor Mijnbouw volmondig na vragen hierover.

Oude cijfers worden aangepast

De Staatssecretaris gaat nu de oude cijfers aanpassen aan de meest actuele kennis en wetenschap over klimaatverandering en zeespiegelstijging. Hij gaf hij de toezegging dat hij daarbij adviezen van het SodM zal betrekken. Vooral dat laatste is uiterst relevant. Eerder al ontving het Ministerie van EZK twee keer een advies van de onafhankelijke toezichthouder dat de zeespiegel langs de Nederlandse kust en op de Waddenzee sneller stijgt dan de cijfers die het Ministerie hanteert. Die waarschuwingen werd tot verbazing van fracties in de Tweede Kamer door het Ministerie genegeerd.

Geen ruimte meer voor nieuwe mijnbouw

Hantering van de meest recente cijfers over een snellere zeespiegelstijging zal naar verwachting aantonen dat er geen ruimte meer is voor nieuwe mijnbouw onder de Waddenzee. Dit kan daardoor ook consequenties hebben voor het starten van een nieuwe aardgaswinning onder de Waddenzee vanuit Ternaard. Er waren al 17 goede redenen om dit niet te doen; daar lijkt nu een extra reden aan toegevoegd te worden. Dat kan daardoor goed nieuws zijn voor het behoud van de Waddenzee.