Oproep Groningen aan kabinet: geen nieuwe aardgaswinning Waddenzee

Het Gronings provinciebestuur heeft met een brief aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laten weten geen voorstander te zijn van nieuwe aardgaswinning onder de Waddenzee. De brief werd verzonden nadat alle openbare verhoren in het kader van de parlementaire enquête commissie aardgaswinning Groningen afgelopen waren en is een mooie opsteker. De komende weken neemt het kabinet een besluit over het weigeren of geven van een vergunning aan NAM voor een gaswinning vanuit het Friese dorp Ternaard. De brief vanuit Groningen is dan ook goed getimed en we hopen dat het kabinet de oproep ter harte neemt.

De provincie Groningen zet in op de energietransitie en vindt dat de focus moet worden gelegd op het produceren van schone en veilige energie en op energiebesparing. Het in gebruik nemen van nieuwe gasvelden past niet binnen deze gedachte en het nakomen van de gemaakte klimaatafspraken. Hier lees je de volledige brief. Het is niet de eerste keer dat Groningen haar standpunt duidelijk maakt richting het kabinet. Dat gebeurde ook al in 2017 en 2021.