Waddenvereniging en Milieudefensie richten pijlen op Shell: geen nieuwe winningen onder de Wadden

Milieudefensie en de Waddenvereniging spreken Shell gezamenlijk aan op het naleven van het vonnis dat de rechter het vervuilende bedrijf in 2021 oplegde. In de klimaatzaak oordeelde de rechter dat Shell in 2030 netto 45% minder CO2 moet uitstoten. Het starten van nieuwe gaswinningsprojecten is niet in lijn met dit vonnis. Toch is dat precies wat Shell als mede-eigenaar van de NAM nog steeds van plan is met een nieuw gasveld onder de Waddenzee bij Ternaard.

De klimaatzaak

In 2021 deed de rechter een historische uitspraak in de klimaatzaak tegen Shell. Shell moet van de rechter zijn CO2-uitstoot met 45% netto reduceren in 2030 ten opzichte van 2019. De rechter stelt ook: ‘Vanwege de grote gevaren en risico’s voor de mensenrechten van de Nederlandse ingezetenen en de inwoners van het Waddengebied, mogen ook van private ondernemingen zoals Shell ingrijpende maatregelen en financiële offers worden geëist om CO2-uitstoot en daardoor gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan.’

 

Geen nieuwe winning onder de Waddenzee

Shell heeft 50 procent van de aandelen van de NAM in hadden en heeft daarmee grote invloed op het beleid van het bedrijf. De wens van het bedrijf om een nieuwe winning onder de Waddenzee te starten is naast niet in lijn met het vonnis, ook zeer schadelijk voor de kwetsbare natuur van het waddengebied. Door gaswinning daalt de bodem, er is risico op vervuiling, er is onvoldoende duidelijkheid over de langetermijneffecten en ook de stapeleffecten van alle schadelijke activiteiten bij elkaar opgeteld zijn onvoldoende onderzocht. Grote risico’s voor een uniek gebied dat wereldwijd van grote waarde is.

 

De kracht van met elkaar

Naast de Waddenvereniging zijn ook 17.000 individuen mede-eiser in de klimaatzaak. Met een grote groep mensen is het mogelijk om échte verandering teweeg te brengen. Ook nu kunnen mensen zelf weer in actie komen door een sms’je te sturen aan Shell met de oproep om de Wadden te beschermen en geen gas te gaan winnen uit de Waddenzee.


Meer weten?