Kinderen helpen UNESCO bij wereldwijd visonderzoek in de Waddenzee

Op maandag 26 september zijn 15 kinderen uit groep 7/8 van UNESCO-school Sint Sebastianus uit Ilpendam Waddenzee-wetenschapper voor één dag. In opdracht van VN-organisatie UNESCO gaan de leerlingen onderzoek doen naar de aanwezigheid en populatiegrootte van vissoorten in de Waddenzee. Ze gebruiken hiervoor een techniek die nog nooit eerder voor dit doel op de Waddenzee is toegepast: eDNA. De Waddenzee is als eerste van 25 Werelderfgoedgebieden wereldwijd uitgekozen om het onderzoek te starten.

Laatste Quality Status Report: amper tekenen van herstel vis in de Waddenzee

In de afgelopen decennia is de hoeveelheid vis in de Waddenzee sterk afgenomen. De nieuwste versie van het ‘Wadden Sea Quality Status Report’ van 9 september 2022 sluit aan bij dat verontrustende beeld. Van alle vissoorten in de Waddenzee, laat slechts een enkeling een teken van herstel zien in de afgelopen jaren. Voor de meeste soorten blijven de aantallen laag of nemen nog altijd af. Daarnaast blijkt uit het rapport dat er niet genoeg monitoring plaatsvindt van vis in de Waddenzee.

 

Doel van het onderzoek

Met het onderzoek probeert UNESCO een beeld te krijgen van de biodiversiteit onder water in 25 van haar zeeparken. Daarnaast moet het onderzoek kennis opleveren over de impact van klimaatverandering op de verspreidingspatronen van zeeleven in de verschillende mariene Werelderfgoedgebieden.

 

In een paar liter water een hele zee

Vissoorten verliezen DNA in het water om hen heen. Het genetisch materiaal uit ontlasting, slijm of cellen in één liter water kan de soortenrijkdom in een groot gebied bepalen, zonder dat het nodig is om organismen daadwerkelijk uit hun omgeving te halen. De kosteneffectieve, ethische aard van eDNA-bemonstering heeft het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in de kennis over ecosystemen en soortendiversiteit en om de volgende generatie oceaanonderzoekers te inspireren.

De e-DNA gegevens vormen een mooie aanvulling op de reguliere vismonitoring en de onderzoeksresultaten uit het project Swimway Waddenzee.

 

Foto UNESCO/Raw Visuals LTD