Verkeersbegeleiding voor containerschepen boven de Wadden

Er komt actieve verkeersbegeleiding voor de scheepvaart in de Noordzee ten noorden van de Waddeneilanden. Voordat een schip de Noordzee ten noorden van de Waddeneilanden opvaart, krijgen kapiteins direct informatie waarmee ze beter beslissingen kunnen nemen. Deze informatie heeft betrekking op golfhoogtes, weersvoorspellingen, verkeersbeeld en het feit dat ze dicht langs een kwetsbaar natuurgebied varen. Uit ervaring elders in de wereld met verkeersbegeleiding, weten we dat de scheepvaartveiligheid substantieel wordt vergroot.

Grote stap voor de natuur

De verkeersbegeleiding is een direct gevolg van intensieve lobby van de Waddenvereniging na de ramp met de MSC Zoe in 2019. Ellen Kuipers van de Waddenvereniging: ‘Het is een wijs besluit van minister Mark Harbers om in één van de meest druk bevaarde zeeën van de wereld en bovendien dichtbij een natuurgebied van wereldallure, scheepvaartbegeleiding in te gaan voeren. Hier hebben wij ons hard voor gemaakt afgelopen jaren. Dit is een hele grote stap.’

Uitvoering

De Rijkshavenmeester van Den Helder moet het plan gaan uitvoeren, maar het duurt nog wel drie jaar voordat het zover is. Deze drie jaar zijn nodig omdat veel wetgeving moet worden aangepast en er ook personeel en apparatuur nodig is.

We zijn er nog niet

Het is goed nieuws dat de verkeersbegeleiding er komt om rampen te voorkomen. Toch zijn we er nog niet. Mocht er ondanks alles toch een ramp plaatsvinden dan moet daar adequaat op gereageerd worden. ‘In 2019 hebben vrijwilligers het verschil gemaakt. Deze groepen willen al jaren heel graag oefenen met Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio om beter voorbereid te zijn. Helaas is dat tot nu toe niet gebeurd.’, vertelt Ellen Kuipers. De Waddenvereniging blijft zich actief inzetten om dit voor elkaar te krijgen.