Advies bodemdaling genegeerd

Het Staatstoezicht op de Mijnen waarschuwt voor bodemdaling onder de Waddenzee bij gasboringen, omdat het ministerie van Economische Zaken een advies niet heeft overgenomen, zo meldt EenVandaag. Er is veel discussie over de mogelijke boringen, zeker nu ook Unesco zorgen heeft geuit in een brief aan het kabinet. De Waddenzee is namelijk werelderfgoed.

 

Zorgen van de Waddenvereniging

Wij verzetten ons al lange tijd tegen (nieuwe) gasboringen in het waddengebied. Het boren naar gas zorgt voor bodemdaling, brengt grote vervuilingsrisico’s met zich mee en zorgt voor verdere opwarming van de aarde. Bovendien is van veel schadelijke activiteiten, zoals gaswinning, onzeker wat de langetermijngevolgen zijn. Dat soort risico’s moet je niet nemen met een kwetsbaar en beschermd natuurgebied.

 

Wat gebeurt er met belangrijke adviezen?

Dat een belangrijk advies van het Staatstoezicht op de Mijnen wordt genegeerd bij de besluitvorming rondom een nieuwe gaswinningsvergunning baart de Waddenvereniging grote zorgen. Want wat is er dan gebeurd met al de andere adviezen en waarschuwingen die al eerder werden afgegeven?

 

Bekijk de uitzending van EenVandaag

Collega Frank Petersen vertelt in de uitzending meer over de voorgenomen boringen en waarom wij hier zo op tegen zijn.