Goed nieuws voor de natuur: Groter deel van de Waddenzee gesloten voor mosselzaadvisserij

Om de natuur van de Waddenzee een kans te geven op herstel, is het nodig om delen van de Waddenzee af te sluiten voor bodemberoerende visserij zoals de mosselzaadvisserij. Natuurorganisaties, Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maken daar al sinds 2008 samen afspraken over.

Per 1 juli 2022 wordt als resultaat van deze afspraken een aanvullende 15% van het mosselzaad-visgebied gesloten. Hiermee is in totaal 50% van het oorspronkelijke gebied voor mosselzaadvisserij gesloten. In de gesloten gebieden kunnen mosselbanken zich ongestoord ontwikkelen en daar profiteert uiteindelijk het hele ecosysteem van.

Mosselconvenant

In 2008 is met de mosselkwekers en het ministerie van LNV afgesproken dat de mosselkweek stapsgewijs afstapt van het bodemzaadvissen en in plaats daarvan gebruik gaat maken van mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) die geplaatst worden in andere delen in de Waddenzee. Deze installaties vangen de kleine mosselen uit het water als ze nog zweven; dus voordat ze een mosselbank vormen. De zwevende mossellarven hechten zich aan touwen en netten. Het mosselzaad wordt hier vervolgens van afgehaald en op de kweekpercelen gebracht. De mosselvissers krijgen subsidie om over te stappen op deze nieuwe werkwijze.

Dit verandert er per 1 juli

Jaarlijks mogen de mosselvissers 40 miljoen kilo mosselzaad oogsten uit de Waddenzee. Per 1 juli mag nog maximaal de helft daarvan van de bodem opgevist worden. De andere helft moet worden geoogst uit de MZI’s. De vissers krijgen vanuit het ministerie van LNV subsidie voor de aanschaf van MZI-materialen en krijgen korting op de pacht van de percelen waar MZI-zaad wordt opgekweekt.

Een belangrijke stap voor de natuur

De Waddenvereniging spant zich al jaren in voor verduurzaming van de mosselzaadvisserij, omdat mosselen voedsel zijn voor beschermde vogels en mosselbanken een thuis bieden aan een groot aantal onderwatersoorten in de Waddenzee. Door de bodem met rust te laten, kunnen de mosselbanken uitgroeien tot biodiverse hotspots. Onderdeel van het convenant is dat het ministerie van LNV ook investeert in herstel van het bodemleven in de gesloten gebieden.

 

30% gesloten gebieden in 2030

Het is de ambitie van de Waddenvereniging en andere natuurorganisaties om in 2030 30% van de gebieden in de Waddenzee te sluiten voor schadelijke bodemberoerende activiteiten. Daar horen mosselzaadvisserij en garnalenvisserij ook toe. De sluiting van de gebieden per 1 juli vormt een mooie stap richting het halen van dat doel.

 

Foto: Saxifraga-Eric Gibcus