Weer een sein op rood voor nieuwe mijnbouw onder de Waddenzee

Ook het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) adviseert unaniem negatief over het winnen van gas onder de Waddenzee. Voor het OBW gelden een aantal principes waarop al haar adviezen te herleiden zijn. In een brief aan de Minister van Natuur en Stikstof noemt de Voorzitter van het OBW, de Friese Commissaris van de Koning Brok, deze principes en hij constateert dat ‘gaswinning bij Ternaard tegen deze principes ingaat en raakt aan het doel vitaliteit van het gebied.’

In het Omgevingsberaad hebben naast de verzamelde natuurorganisaties ook de visserij, de havens, de recreatiesector, en de landbouw zitting.

Opmerkelijk: gebruikers en UNESCO zeggen hetzelfde

Opvallend is dat de oproep van deze gebruikers van het waddengebied al bekend was bij de Minister van Natuur en Stikstof voordat het bijna gelijkluidende advies van UNESCO bij de Minister bezorgd werd. Er is kennelijk volledige overeenstemming tussen de gebruikers van het waddengebied en UNESCO over de onwenselijkheid van nieuwe mijnbouw en gaswinning onder de Waddenzee. Deze opmerkelijke overeenstemming tussen gebruikers en UNESCO was tot nu toe onbekend en is ook nergens in haar reactie aan de Tweede Kamer op het UNESCO advies terug te vinden.

 

Het mocht al niet en nu blijkt echt niemand het nog te willen

‘Uit deze brief blijkt overduidelijk dat alle steun uit de regio is weggevallen voor nieuwe gaswinning onder de Waddenzee’ aldus Tom Rustebiel van de Coalitie Wadden Natuurlijk in een reactie. ‘Uit het advies blijkt overduidelijk dat Waddenzeegemeentes, Waddenprovincies, Waddenzeehavens, Waddeneilandgemeentes, Waddenzeevissers, ondernemers uit de belangrijkste economische sector in het waddengebied, de landbouwers rond de Waddenzee, de waterschappen en de natuur- en milieuorganisaties allemaal achter dit advies aan de Minister staan’.

 

Het advies uit de regio en het advies van UNESCO sluiten naadloos aan bij eerder onafhankelijk juridisch onderzoek voor de Tweede Kamer. Rustebiel: ‘Er is gewoon geen zekerheid dat nieuwe gaswinning onschadelijk is voor de unieke en beschermde natuur van Werelderfgoed Waddenzee. Daarom mag de Minister van Natuur geen nieuwe vergunning verlenen. Dit advies van al die maatschappelijke organisaties en gebruikers vraagt de Minister nog een keer héél dringend om dat dan ook niet te doen.’

 

Deze week debat in de Tweede Kamer

Donderdag aanstaande debatteert de Staatssecretaris voor Mijnbouw met de Tweede Kamer.  Hij coördineert namens het Kabinet de mogelijke vergunningverlening voor nieuwe gaswinning onder de Waddenzee.