MSC-label garnalen onder druk

Eind 2017 ontving de visserij op de Noordzeegarnaal het felbegeerde MSC-keurmerk. De garnalenvissers kregen het label echter onder voorbehoud van veel mitsen en maren. Zo moet de garnalenvisserij blijven verduurzamen, transparanter worden en de controle en handhaving moet beter.

Controle MSC-keurmerk

MSC laat jaarlijks elke gecertificeerde visserij door een onafhankelijk bureau doorlichten. De laatste audit van de garnalenvisserij uit december 2021 laat een verontrustend beeld zien:

  • Er werd in 2020 te weinig gecontroleerd of de gecertificeerde garnalenvissers zich aan de voorwaarden gekoppeld aan het MSC-label hielden.
  • Tijdens wél uitgevoerde controles werden veel overtredingen geconstateerd. Zo werd er gevist met een te kleine maaswijdte en was het aandeel ondermaatse garnalen in de vangst (ziftsel) te hoog.
  • Bovendien wordt gesteld dat deze overtredingen structureel lijken te zijn aangezien ze bij de laatste 3 audits naar boven komen.

Nog geen consequenties

Eigenlijk hadden bovenstaande problemen al opgelost moeten zijn. Vanwege de coronapandemie krijgt de visserij een jaar langer de tijd om orde op zaken te stellen en worden er nu nog geen consequenties verbonden aan de slechte audit. Als bij een volgend evaluatiemoment in 2022 dezelfde problemen worden geconstateerd kan dat grote gevolgen hebben voor het MSC-keurmerk voor de garnalenvisserij.

 

Waddenvereniging kijkt kritisch mee met MSC

De Waddenvereniging heeft in 2017 tijdens het certificeringsproces toegezien dat toekenning van het MSC-label gepaard ging met huiswerk om de visserij te verduurzamen. We kijken nu jaarlijks, tijdens de audits, kritisch mee om er zeker van te zijn dat de afgesproken stappen in de verduurzaming ook worden gezet. Het door de auditor geschetste beeld maakt duidelijk dat de garnalenvissers komend jaar flinke stappen moeten zetten om bij de volgende audit niet het risico te lopen het label te verliezen.