Nieuw kabinet: geen nieuwe vergunning voor gaswinning Waddenzee

Er wordt geen nieuwe vergunning verleend voor het winnen van aardgas onder de Waddenzee. Dat is een duidelijke afspraak in het nieuwe regeerakkoord dat vanmiddag gepresenteerd werd. De Waddenvereniging is enorm blij met dit besluit van de vier partijen die een nieuw kabinet gaan vormen. Directeur Lutz Jacobi: ‘Wij hebben ons jarenlang verzet tegen deze nieuwe gaswinning. De laatste maanden nog eens extra bijgestaan door een steeds groter groeiende groep mensen die ook van de Wadden houden. Een grote opsteker voor de waddennatuur!’ 

Verontwaardiging uit binnen- en buitenland

Het niet verlenen van een nieuwe vergunning volgt op een periode van grote maatschappelijke verontwaardiging. Het begon met de bekendmaking van de vergunning eind augustus. De Waddenvereniging kwam meteen in verzet en startte een petitie: in 2.5 week werden meer dan 51.000 handtekeningen opgehaald. Provincies, gemeente, bezorgde burgers, IUCN en Unesco Nederland spraken zich ook uit tegen de voorgenomen gaswinning. 

 

Doorgaan was geen optie meer

Na aanbieding van de petitie aan Kamerleden in Den Haag volgde in september scherp debat tussen de Tweede Kamer en Minister Blok van EZK over de toepasbaarheid van bestaande wetten om deze nieuwe vergunning te kunnen weigeren. De Minister zei dat daar geen ruimte voor was en een meerderheid van de Tweede Kamer vroeg daarna om een onafhankelijk juridisch onderzoek. De uitkomst van dit onderzoek was duidelijk: de vergunning moet dan wel kan geweigerd worden.

 

Begin december werd bekend dat de Commissie m.e.r. de risico’s van de voorgenomen gaswinning onvoldoende onderzocht acht. Ook liet UNESCO vanuit Parijsweten dat mijnbouw in het waddengebied onverenigbaar is met de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee. Frank Petersen: ‘Na al deze kritiek op de nieuwe gaswinning onder de Waddenzee, is het fantastisch nieuws dat het nieuwe kabinet geen nieuwe vergunning gaat verlenen. Gesterkt door steeds meer mensen en organisaties hebben wij hier de laatste maanden op alle mogelijke manieren op aangedrongen.’

 

Blijven volgen

Deze afspraak in het nieuwe regeerakkoord is winst voor de Waddenzee en voor iedereen – van Ternaard tot Parijs – die nieuwe gaswinning onder de Waddenzee wilde voorkomen. Dit plan is nu van tafel, maar we zijn er nog niet. De procedure rond Ternaard wordt afgerond en we blijven in de gaten houden dat ook die nieuwe vergunning niet verleend zal worden. Lutz Jacobi:  ‘Elke vierkante meter natuur moet je bevechten in het waddengebied. Het is ons nu met nieuwe gaswinning gelukt, maar voor je het weet komt er weer een ander onzalig plan ter tafel. Ook dan zullen wij samen met al die andere liefhebbers van het gebied vooraan staan om op te komen voor de Wadden. ’