Vrijwilligersinzet bij rampen opnieuw goed voornemen

Het is een fenomeen dat zich elk jaar afspeelt. Begin van het jaar heb je allerlei goede voornemens, eind van dat jaar moet je concluderen dat van je mooie plannen weinig terecht is gekomen. Helaas geldt dit ook voor de overheden die verantwoordelijk zijn voor rampenbestrijding. In 2021 hebben ze, voor het tweede jaar op rij, hun goede voornemens voor inzet van vrijwilligers bij incidenten niet gerealiseerd. De Waddenvereniging nodigt de overheden uit om komend jaar echt gebruik te maken van de energie, inzet en hulp van vrijwilligers en het jaar 2022 af te sluiten met de eerste gezamenlijke oefening.

Brede steun

Het was door de containerramp met de MSC Zoe dat het idee om na incidenten vaker gebruik te gaan maken van vrijwilligers brede steun kreeg. Dankzij de inzet van duizenden vrijwilligers, waddenliefhebbers, vissers en bergers die spontaan opstonden om te helpen werd er gigantisch veel rommel uit ons enige natuurlijke Waddenzee Werelderfgoed gehaald. Al op 10 januari 2019, ongeveer een week na de ramp, deed de toenmalige Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat verschillende toezeggingen over de aanpak van de containerramp. Een goed rampenplan voor afval, inclusief vrijwilligersmanagement waren twee van de toezeggingen.

 

2 jaar op rij dezelfde berichtgeving

Op 4 december dit jaar berichtte Rijkswaterstaat bij de NOS dat ze de hulp van vrijwilligers bij rampen beter wil regelen. Dat klinkt fantastisch, alleen verschilde het bericht bijna niks van het bericht dat Rijkswaterstaat het jaar ervoor verstuurde naar dezelfde NOS. Het blijft dus vooralsnog bij goede voornemens. Met als toevoeging dat dit jaar, tijdens het hoge water in Limburg, opnieuw gebleken is dat vrijwilligers belangrijk werk verrichten na een incident. Zoals met het helpen van troep opruimen.

 

Vrijwilligers zijn er klaar voor

Heel veel vrijwilligers zijn er ondertussen klaar voor en staan in de startblokken om samen te werken. Het is ontzettend goed om met ‘professionele vrijwilligers’, zoals bijvoorbeeld wadloopgidsen samen te gaan werken. Zij beschikken over veel relevante kennis van het waddengebied en zijn gewend om met groepen te werken. Ook het Rode Kruis is een partij met ontzettend veel ervaring met vrijwilligers. Zelf faciliteert de Waddenvereniging onder andere de opleidingen van vrijwilligers die een rol kunnen spelen van de revalidatie van olievogelslachtoffers.

 

Snel handelen cruciaal

Bij een ramp in het waddengebied is het cruciaal om snel te handelen. Afval, olie, chemische middelen verspreiden zich razendsnel. De inzet van zoveel mogelijk mensen én een goed plan van aanpak zijn dan cruciaal. Laten we snel beginnen.