Veilige containervaart, we knokken door!

Het stormseizoen staat weer voor de deur en het is al bijna 3 jaar geleden dat de ramp met de MSC ZOE ervoor zorgde dat de Waddeneilanden en de Waddenzee veranderde in een vuilnisbelt. Verschillende onderzoeken, onder andere door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV), naar de toedracht van de ramp volgden en lopen zelfs nu nog. De hoofdconclusie is wel helder: de constructie-eisen voor schip, sjorsystemen en containers die internationaal zijn vastgesteld, zijn onvoldoende.

Dat geldt niet alleen voor de ultra grote containerschepen die in 20 jaar enorm in aantal zijn gegroeid. In de praktijk en uit onderzoek van Marin blijken ook kleinere containerschepen niet altijd veilig. We staan met z’n allen voor een enorme uitdaging zowel nationaal en internationaal om de containervaart veiliger te maken. Alle hulp en inzet is noodzakelijk.

Onderzoeksraad voor de Veiligheid: Blijf vasthoudend om doelen te realiseren

Zelfs de OVV moedigt de minister aan de komende jaren vasthoudend te blijven in het realiseren van de doelen van de aanbevelingen, zowel op internationaal als nationaal niveau. Die vasthoudendheid is nodig, omdat de totstandkoming van een aantal concrete resultaten zeker een aantal jaren vergt (zie publicatie OVV van 2 november).

Een voorbeeld hiervan is het invoeren van verkeersbegeleiding (zogenaamde VTS) voor schepen. Hiervoor is recentelijk, in opdracht van de Minister, een uitgebreid onderzoek verschenen. Stichting de Noordzee en de Waddenvereniging willen de Minister en andere organisaties die zich inzetten om containerverlies te voorkomen ondersteunen.

CleanUpXL

Met het project CleanUpXL ruimen we troep op uit de zee en proberen we op allerlei mogelijke manieren de ramp met de MSC ZOE levendig te houden. Zo kunnen we steeds benadrukken dat we samen van deze ramp moeten leren en de geleerde lessen borgen.

Lobby

Wij denken kritisch mee bij de halfjaarlijkse debatten in de Tweede Kamer waarbij er over de voortgang van de aanbevelingen van de OVV wordt gedebatteerd. Op basis van de voortgangsbrieven van het ministerie van Verkeer en Waterstaat doen we suggesties over hoe via eerdere afspraken tussen Nederland, Duitsland en Denemarken er toch maatregelen kunnen worden genomen op de zuidelijke vaarroute. Daarnaast vragen we aandacht voor de nieuwe, ongewenste ontwikkelingen vanwege de record de recordprijzen voor containervervoer. Hierdoor is een aantal bulkrederijen begonnen containers te vervoeren op de luiken. Dat is niet veilig en moet je niet willen in een kwetsbaar gebied als de Waddenzee. 

Wij blijven ondanks langdurige en soms bureaucratische processen doorknokken met maar één doel: een goed beschermde Waddenzee waar voor gevaarlijke scheepvaart geen plaats is.

.