Waddenvereniging dient zienswijze in tegen nieuwe gaswinning

Op 6 oktober heeft de Waddenvereniging een zienswijze ingediend over de diverse concept besluiten en concept-toestemmingen voor een nieuwe gaswinning onder de Waddenzee. Deze zienswijze volgt op een periode van brede maatschappelijke verbazing. De zienswijze wordt door bijna 500 individuen onderschreven en maakt duidelijk aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat een nieuwe gaswinning onder de Waddenzee onverantwoord is.

Zienswijze is eerste stap

De zienswijze dienen wij in naar aanleiding van de concept-besluiten van demissionair minister Blok van EZK om een nieuwe gaswinning onder de Waddenzee mogelijk goed te keuren. Het Ministerie brengt eerst diverse (ontwerp)besluiten naar buiten. Vervolgens hebben partijen de kans om hun bezwaren via een zienswijze kenbaar te maken. ‘De zienswijze is echt een eerste stap. Het Ministerie gaat alle ingediende zienswijzen bestuderen en weegt de ingebrachte standpunten voor het maken van het definitieve besluit. Mochten wij het niet eens zijn met het besluit, dan stappen we naar de rechter.’, aldus Frank Petersen van de Waddenvereniging.

Wat staat er in de zienswijze?

In de zienswijze beargumenteren wij dat er geen nieuwe vergunning afgegeven mag worden, want:
  • Het waddengebied is beschermd natuurgebied. Instanties als IUCN en UNESCO geven aan dat de overheid zorg moet dragen voor de beschermde natuur en dat gaswinning daar niet binnen past.
  • Om verdere klimaatverandering verder te voorkomen of in te perken zijn drastische maatregelen nodig. Dat betekent dat er geen ruimte is voor nieuwe gaswinning, en zeker ook niet onder de Waddenzee die extra kwetsbaar is voor klimaatverandering. De Minister heeft in zijn afwegingen de laatste klimaatwetenschappelijke inzichten onvoldoende meegewogen.
  • Er ontbreekt wetenschappelijke zekerheid dat er geen schade optreedt bij de nieuwe gaswinning. Zo vraagt bijvoorbeeld zelfs de NAM zich af of het toegepaste Hand aan de Kraan principe voldoende zekerheid biedt op het moment dat een sterke   zeespiegelstijging werkelijkheid wordt.
  • Er is wél juridische ruimte om de vergunning in te trekken. De Mijnbouwwet en Wet Natuurbescherming bieden hier beide ruimte voor.

Onafhankelijk juridisch onderzoek: Minister moet dan wel kan de vergunning weigeren.

Ondertussen is er op verzoek van de Tweede Kamer onafhankelijk juridisch onderzoek uitgevoerd naar de vraag in hoeverre de wetgeving in brede zin de minister de mogelijkheid biedt een vergunning voor gaswinning onder de Waddenzee te weigeren. Uit dit onderzoek blijkt dat die ruimte er wel degelijk is en dat het zelfs de plicht van de Minister is om de vergunning te weigeren. Wij zijn blij dat ons standpunt daarmee bekrachtigd wordt! De vergunning is met dit onderzoek echter niet meteen van tafel, daarom blijven wij alle formele stappen volgen om bezwaar te maken tegen de vergunning en dienen we deze zienswijze in.
 

Hoe verder?

Voorafgaand aan het Kamerdebat van 29 september heeft Minister Blok aangegeven dat hij geen definitief besluit verwacht voor maart 2022 omdat er nog zienswijzen kunnen worden ingediend die aanleiding kunnen geven tot aanpassing van het ontwerp besluiten.

Wij hopen dat de overheid de nieuwe vergunning niet alleen zal weigeren op basis van juridische gronden, maar juist van de gelegenheid gebruik zal maken om te laten zien dat er een andere benadering noodzakelijk is, als we de unieke waarden van het Werelderfgoed Waddenzee daadwerkelijk willen behouden.
 

Op de hoogte blijven?

>> Op deze pagina houden wij alle nieuwe ontwikkelingen bij
>> Inschrijven voor de maandelijkse e-mail nieuwsbrief