Minister negeert oproep Kamerleden

In 14 dagen verzamelt de Waddenvereniging 46.176 handtekeningen tegen gaswinning onder de Waddenzee. UNESCO NL, internationale regeringsleiders en natuurbeschermers, lokaal bestuur, inwoners en kerkleiders doen dezelfde oproep. Gisteren pleitten ook Kamerleden van D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie, PvdA, Partij van de Dieren en CDA eensgezind voor het beschermen van de Waddenzee. Sta geen nieuwe boringen toe, was de bijna collectieve oproep.

Geen beweging

Kamerleden van verschillende partijen benadrukten geen gasboringen onder de Waddenzee te willen. Boren kan niet veilig, het veroorzaakt bodemdaling en draagt bij aan nog meer klimaatverandering. ‘Dan moet je het niet doen’,  was de oproep in de Tweede Kamer. Demissionair Minister Blok hield vol dat mijnbouw onder de Waddenzee wel veilig en verantwoord kan en dat hij geen juridische mogelijkheid ziet om deze vergunning in te trekken (iets wat zijn voorganger Minister Wiebes overigens wel leek te kunnen). Wij hadden dit antwoord ergens verwacht, maar het blijft ontluisterend dat de Minister de gaswinning lijkt te willen doorzetten. Vooral omdat de wetenschappelijke rapporten zich opstapelen met argumenten om nieuwe aardgaswinningen niet meer te starten.

 

Stoppen kan wél

Gaswinning onder de Waddenzee kan niet veilig zonder de natuur schade toe te brengen. Er wordt al bijna 6 miljoen kubieke meter bodemdaling door bestaande gaswinning verwacht. Er zijn bestaande wetten die de natuur van de Waddenzee beschermen, maar deze lijken door de Minister te worden genegeerd. Het stoppen van extra gaswinning onder UNESCO Werelderfgoed Waddenzee kan. En net als heel veel anderen maakte de Tweede Kamer klip en klaar duidelijk dat veel fracties dit ook willen. 

 

Hoe nu verder

De Tweede Kamer kan met moties de Minister als het ware de opdracht geven om de vergunning in te trekken. Er zijn politieke partijen die dat in het debat op 15 septeber hebben aangekondigd. De eerder genoemde partijen zijn ook voornemens om extern onafhankelijk juridisch advies in te winnen over de vraag in hoeverre de wetgeving in brede zin de minister de mogelijkheid biedt een vergunning voor gaswinning onder de Waddenzee te weigeren.

Wij blijven dit uiteraard volgen. Net als vele anderen in binnen- en buitenland. We hopen dat de Minister door de eensgezinde politieke partijen tot inkeer kan worden gebracht.

Ondertussen heeft de klimaatzaak tegen Shell ons laten zien dat juridische stappen écht zin hebben en het verschil kunnen maken. Voor het beschermen en behouden van de Waddenzee beraden we ons nu op volgende stappen en we zullen daarbij elke juridische mogelijkheid onderzoeken.