Urgente oproep van internationale natuurbeschermers over gaswinning Waddenzee

Op het laatste moment heeft het IUCN World Congress een urgente motie over de Waddenzee in behandeling genomen. De motie roept de Nederlandse regering op om geen nieuwe gaswinning onder een beschermd natuurgebied te starten. De motie van de Waddenvereniging wordt ondersteund door 23 natuurbeschermingsorganisaties uit landen in Europa en Afrika.

Het IUCN World Congress wordt deze week gehouden in Marseille voor natuurbeschermers en vertegenwoordigers van regeringen uit de hele wereld als voorbereiding voor grote internationale beslissingen over natuurbehoud en klimaatverandering. Het congres opende met een duidelijke boodschap van de Franse president Macron waarin hij benadrukte hoezeer klimaatverandering en het behoud van natuur met elkaar verweven zijn.

Gaswinning in waddengebied heeft wereldwijd effect

‘Omdat het waddengebied van belang is voor vogels en mensen uit de hele wereld hebben we deze motie ingediend’, aldus Frank Petersen van de Waddenvereniging. ‘Dit is een uniek UNESCO werelderfgoed en beschermd natuurgebied dat van groot belang is voor bijvoorbeeld vogels die van Siberië naar Afrika vliegen. Deze nieuwe gaswinning heeft effect op zowel klimaatverandering als het behoud van de unieke natuur van de Waddenzee. Als wadplaten verdwijnen zal voedsel voor deze trekvogels verdwijnen en zo verdwijnen deze vogels ook weer uit Afrikaanse landen langs de Atlantische Oceaan. Zo merk je dat het besluit van één Nederlandse Minister al het goede werk van vele natuurbeschermers over de hele wereld kan frustreren.’

 

De motie wordt deze week in stemming gebracht. ‘Het IUCN World Congress kent de mogelijkheid voor leden om een urgente motie in te dienen. De Waddenvereniging heeft dit gedaan met steun van 23 andere organisaties uit veel andere landen. Het is nu aan het congres om over de motie te stemmen. Een aangenomen motie wordt een resolutie en is een belangrijk signaal van de wereldwijde natuurbeschermingsgemeenschap. IUCN NL is aanwezig in Marseille en wij zullen de stemming gaan volgen’, aldus Carl Königel van IUCN NL in Marseille.

De motie is ingediend en in te zien via de website van het IUCN Congres: