IPCC klimaatrapport: alle seinen op rood voor nieuwe aardgaswinning onder de Waddenzee

Het gisteren verschenen IPCC-rapport over klimaatverandering is ook voor het waddengebied zeer zorgwekkend. Meer extreem weer en een veel sneller stijgende zeespiegel dan aanvankelijk gedacht vormen een directe bedreiging voor de Wadden.

Ergste scenario: meer dan 38% verlies van wadplaten

De zeespiegel zal nog veel sneller stijgen dan tot nu toe het geval is geweest en dan waar we tot nu toe rekening mee hielden. In een eerder rapport dat door de Waddenacademie werd uitgegeven, wordt in het slechtste scenario rekening gehouden met een verlies van 38% van de wadplaten in de Waddenzee. Het nieuwste IPCC rapport geeft aan dat de zeespiegelstijging nog hoger kan worden. Dat zou een nog groter verlies aan wadplaten betekenen.

Geen ruimte meer voor delfstofwinning onder de Waddenzee

Met het nog somberder zeespiegelstijgingsscenario is er nog minder ruimte om gas of zout onder de Waddenzee te winnen. Juist in een ondiep natuurgebied als de Waddenzee telt elke millimeter om de zeebodem twee keer per dag droog te laten vallen. Als dat niet meer gebeurt is er niets meer te halen voor al die miljoenen vogels die afhankelijk zijn van het voedsel dat in de zeebodem zit. Bovendien verliest het mooiste natuurgebied van Nederland zonder droogvallende wadplaten één van haar meest kenmerkende waarden.

 

15 september debat in de Tweede Kamer

Op 15 september debatteert de Tweede Kamer met Minister Blok van Economische Zaken en Klimaat, die nog van plan is om een nieuwe grote gaswinning onder de Waddenzee toe te staan. Wij gaan er vanuit dat de conclusies uit het IPCC-rapport consequenties hebben voor de gebruiksruimte bij bestaande winningen én dat er in elk geval geen nieuwe winningen meer vergund zullen worden.

 

Het kán nog!

De nieuwste klimaatscenario’s zijn somber en geven grote reden tot zorg. Maar we kunnen echt nog voorkomen dat het zwartste scenario werkelijkheid wordt. Meer ruimte aan de zee geven, biodiversiteit vergroten en schadelijke menselijke activiteiten in de Waddenzee stopzetten. Het stoppen van gas- en zoutwinning is de meest makkelijke en logische stap. Doorgaan op dezelfde weg is in elk geval niet mogelijk en er is inmiddels ook bijna niemand meer die dit wil. Kom op NAM. Kom op Minister. Tijd voor verandering. De tijd is nu!

Lees meer: