Geen brievenbus, maar een zeeflap

De bijvangst in de garnalenvisserij is hoog, gemiddeld gaat krap 70% van de vangst weer overboord. Om dit te verminderen moeten de garnalenvissers verplicht een zogenaamde zeeflap ophangen in hun netten. Dit grofmazige net zorgt er voor dat vissen, krabben en ander groot zeeleven niet in de uiteindelijke vangst terecht komt.

Vermindering van bijvangst

In de zomermaanden, als er veel wier in het water zit, blijft dit hangen in de zeeflap, het verwijderen daarvan geeft extra werk voor de vissers. Daarom geeft het Ministerie van LNV al enkele jaren een ontheffing om in de maanden juni, juli en augustus zonder zeeflap maar met een zogenaamde brievenbus te vissen op de Waddenzee. Ook deze brievenbus is een aanpassing in het net dat voor een vermindering van de bijvangst zorgt.

 

Gevolgen beschermde vissoorten

De laatste jaren werd de periode voor deze ontheffing echter steeds verder opgerekt, zo was het vorig jaar toegestaan om tot half oktober nog zonder zeeflap te vissen. Dit werd gedaan zonder te toetsen wat de gevolgen van deze uitbreiding waren. De Waddenvereniging tekende bezwaar aan tegen het ontbreken van de ecologische of passende beoordeling voor de uitbreidingen. Zo is niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor beschermde vissoorten die juist in het najaar in de Waddenzee verblijven.

 

Rechter geeft Waddenvereniging gelijk

De rechter oordeelde deze week dat inderdaad de bestaande vergunning geen onderbouwing geeft voor het uitbreiden van de periode van ontheffing en dat dit daarom niet langer is toegestaan.