Toename temperatuur en hittegolven nu grootste klimaatprobleem Waddenzee

Naast zeespiegelstijging hebben de toename van de gemiddelde temperatuur en hittegolven een belangrijke impact op de bijzondere waarden van ons UNESCO werelderfgoed Waddenzee als gevolg van klimaatverandering. Deze resultaten zijn vastgesteld met behulp van een speciaal ontwikkeld innovatief, snel assessment, de zogenaamde ‘Climate Change Vulnerability Index’. Het assessment is uitgevoerd door zo’n 40 deskundigen uit de drie Waddenzeelanden, waaronder medewerkers van de Waddenvereniging.  

Toename van temperatuur en hittegolven 

De analyse van de gevoeligheid voor de klimaatverandering (door toenemende temperatuur, hittegolven en zeespiegelstijging) op de bijzondere natuurwaarde van de Waddenzee is uitgevoerd voor twee tijdframes: 2050 en 2100. Dit hele proces leverde nieuwe inzichten op. Veelal focust de discussie over klimaatverandering zich nu op strategieën tegen de zeespiegelstijging. Uit de resultaten van de analyse blijkt dat toename van de temperatuur en de hittegolven al eerder een groot effect zullen hebben op de unieke waarden die de Waddenzee tot een werelderfgoed maken, dan de zeespiegelstijging.

 
Temperatuur Waddenzee in 25 jaar met 1,5ºC gestegen

Volgens de Waddenvereniging zijn de effecten van de toenemende temperatuur en hittegolven nu al zichtbaar in de Waddenzee. De temperatuur van het zeewater is in 25 jaar 1,5ºC hoger geworden. Dat heeft invloed op de ecologie. Koudeminnende diersoorten verdwijnen, zuidelijkere verschijnen. De massale kokkelsterfte van de afgelopen zomers is waarschijnlijk toe te schrijven aan hittegolven. Jonge schelpdieren worden massaal opgegeten door garnalen, die door de hogere temperaturen van het zeewater eerder vanaf de Noordzee de Waddenzee intrekken in de lente.

 
Tijd om nu actie te ondernemen!

Kortom, de gevolgen van klimaatverandering spelen nu! Het is zaak om zo snel mogelijk te beginnen met maatregelen die de effecten hiervan op de Waddenzee kunnen verminderen. We sluiten daarom af met een citaat van Robert Zijlstra, voorzitter van de klimaatwerkgroep van Duitsland, Denemarken en Nederland die de workshop mede organiseerde: Tijdens de workshop werd geconcludeerd dat het belangrijk is om andere stressfactoren op het ecosysteem te minimaliseren om een gezond ecosysteem te waarborgen. We verwachten dat een gezond ecosysteem beter bestand is tegen klimaatverandering dan een systeem waar veel stressoren zijn. En de beste manier om de Waddenzee van deze bedreigingen door klimaatverandering te beschermen is nog steeds het reduceren van onze CO2 uitstoot.’

 

Lees het volledige rapport