Containerrampenplan en vrijwilligersmanagement van start

Op 10 januari 2019, vlak na het ongeluk met de MSC Zoe, bezocht Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het rampgebied. Tijdens het bezoek sprak ze met de Waddenvereniging en deed ze verschillende toezeggingen over de aanpak van de containerramp. Een rampenplan, inclusief vrijwilligersmanagement was één van die toezeggingen. Het heeft even geduurd, maar op beide punten worden er nu stappen gezet.

Centrale coördinatie en rampenplan

Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio Fryslân waren de formele incidentenorganisaties na de ramp met de MSC Zoe. Zij namen het voortouw in de acties die volgden. Het was begin 2019 geweldig om te zien hoeveel vrijwilligers, vissers, bergers spontaan op stonden en gigantisch veel werk verzetten om de rommel uit ons enige natuurlijke Werelderfgoed Waddenzee te halen. Waar het aan ontbrak was centrale coördinatie en een goede begeleiding van al deze vrijwilligers door de verantwoordelijke autoriteiten. Ook was er geen rampenplan.

 

Eerste stappen gezet

Goed geoefende vrijwilligers kunnen een belangrijke rol spelen bij incidentenbestrijding. Dat zien Rijkwaterstaat en de Veiligheidsregio ook in. Eind oktober is er een gesprek geweest met partijen die grote groepen vrijwilligers vertegenwoordigen. Het doel van dit was om in de toekomst de gevolgen van een ramp zoals met MSC beter te kunnen opvangen. Daarnaast laat minister van Nieuwenhuizen via een kamerbrief op 4 november weten dat er een containerrampenplan gaat komen.

 

Snel handelen cruciaal

De Waddenvereniging is blij dat beide zaken nu worden opgepakt. Het is ontzettend goed om met ‘professionele vrijwilligers’, zoals bijvoorbeeld de wadloopgidsen samen te gaan werken. Zij beschikken over veel relevante kennis van het waddengebied en zijn gewend om met groepen te werken. Ook het Rode Kruis is een partij met ontzettend veel ervaring met vrijwilligers. Zelf faciliteert de Waddenvereniging onder andere de opleidingen van vrijwilligers die een rol kunnen spelen van de revalidatie van olievogelslachtoffers. Bij een ramp in het waddengebied is het cruciaal om snel te handelen. Afval, olie, chemische middelen verspreiden zich razendsnel. De inzet van zoveel mogelijk mensen én een goed plan van aanpak zijn dan cruciaal.