Van ‘hand aan de kraan’ naar ‘bij twijfel niet doen’

Op 1 april 2020 nam de Tweede Kamer een motie aan van D66, GroenLinks en Christen Unie waarmee een wetenschappelijk onderzoek naar mijnbouw onder de Waddenzee werd afgedwongen. Er bleken twijfels te zijn bij zowel de onafhankelijk toezichthouder als bij een meerderheid van de Tweede Kamer over mijnbouw met de ‘Hand aan de Kraan’ als middel om de kwetsbare natuur van Werelderfgoed Waddenzee te beschermen.

Inmiddels heeft Minister Wiebes een onafhankelijke panel de opdracht gegeven om dit gevraagde onderzoek daadwerkelijk uit te voeren. De Waddenvereniging heeft de Voorzitter en de leden van de Commissie voorzien van informatie over mijnbouw onder de Waddenzee, klimaatverandering, zeespiegelstijging en de zogenaamde na-ijl effecten van gaswinning. De inbreng van de Waddenvereniging is te lezen als een onderbouwde oproep om altijd en zorgvuldig het voorzorgprincipe toe te passen. Bij twijfel over schade niet doen dus. En over de effecten van mijnbouw onder de Waddenzee op de beschermde natuur is het stadium van twijfel eigenlijk al lang voorbij. We weten dat de bodem zal dalen door zout- en gaswinning en we weten dat de zeespiegel zal stijgen. Genoeg informatie dus om mijnbouw ‘met de Hand aan de Kraan’ niet langer toe te staan onder de Waddenzee.

 

Lees hier de inbreng van de Waddenvereniging aan het onafhankelijk wetenschappelijk panel:

>> Paper: Van ‘hand aan de kraan’ naar ‘bij twijfel niet doen’ [PDF]
>> Aanbiedingsbrief [PDF]