Volksvertegenwoordigers nu aan zet om Gebiedsagenda Wadden 2050 te verbeteren

Binnenkort besluiten gemeenteraden, Provinciale Staten, algemene besturen van de waterschappen en de Tweede Kamer of ze de Gebiedsagenda 2050 in de huidige vorm steunen. De agenda zou duidelijk moeten maken wat er de komende jaren in het waddengebied gaat gebeuren om de waddennatuur te verbeteren en de weidsheid te behouden. De Waddenvereniging steunt de agenda niet. ‘Voor ons is het helder: zo gaan we de natuurdoelen voor de Waddenzee niet halen,’ aldus Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging. De belangrijkste kritiek is in een formele reactie op de Gebiedsagenda ingediend. Die is naar alle volksvertegenwoordigers doorgestuurd met suggesties hoe het beter kan. Jacobi: ‘De volksvertegenwoordigers zijn nu aan zet. Zij kunnen er nog voor zorgen dat er de Gebiedsagenda verbeterd wordt.’

Natuur Wadden in slechte staat

De Waddenvereniging benadrukt in haar reactie dat uit de rapportage over de natuurdoelen voor de Waddenzee duidelijk blijkt dat het slecht gaat met de natuur. Jacobi: ‘Als je dan geen beleid maakt om dat te verbeteren, ga je die doelen niet halen. In de Gebiedsagenda staat dat de natuur verbeterd moet worden. Geef dan ook duidelijk aan hoe je dat gaat doen en rapporteer jaarlijks of het lukt.’ Ook in het Uitvoeringsprogramma moet een duidelijke lijn zitten. ‘Bedenk waar je heen wilt en stippel een route uit. Ga niet allerlei losse maatregelen nemen, want dan verlies je je doel uit het oog,’ aldus Jacobi.

 

Inspelen op klimaatverandering

Klimaatverandering gaat een steeds groter probleem worden voor het waddengebied. Daarom moeten er nu maatregelen getroffen worden om het waddengebied daarop voor te bereiden. Lutz Jacobi: ‘Wat in ieder geval kan is het versterken van de waddennatuur: zorg voor veel ruimte, veel verbindingen en weinig verstoringen, zodat veel soorten zich thuis voelen in de Waddenzee. Zo maak je het gebied beter bestand tegen klimaatverandering én andere negatieve invloeden.’ Daarnaast moet er een Energieverkenning komen die de energietransitie in het waddengebied gaat sturen. Zo moeten negatieve effecten op natuur en landschap voorkomen worden.

 

Voorzorgsprincipe gebruiken

De Waddenvereniging vraagt aandacht voor het voorzorgsprincipe. ‘Sinds de gaswinning plaatsvindt met ‘de hand aan de kraan’, zien we steeds vaker dat er vergunningen worden verleend voor risicovolle activiteiten waarbij tijdens de uitvoering met metingen wordt gecontroleerd of de natuur schade oploopt,’ vertelt Jacobi. ‘Vaak blijkt het lastig om alle effecten goed in de gaten te houden en ook is het maar de vraag of er op tijd ingegrepen wordt. Daar komt bij dat er zóveel gebeurt dat gemeten effecten bijna nooit goed te linken zijn aan een bepaalde activiteit. Zeker nu het slecht gaat met de natuur en klimaatverandering een belangrijke bedreiging is, moet je vooraf zeker weten dat er geen negatieve effecten zijn. Pas dus het voorzorgsprincipe weer toe.’

 

Oproep aan volksvertegenwoordigers

De Waddenvereniging roept de volksvertegenwoordigers op de Gebiedsagenda aan te scherpen. Lutz Jacobi: ‘Het kan niet zo zijn dat we steeds blijven roepen dat natuur en landschap belangrijk zijn, maar niet de keuzes durven te maken die nodig zijn om ze te beschermen.’ Helaas is dat precies wat de Gebiedsagenda doet.