Vergunning gaswinning in zomervakantie gepland

De Waddenvereniging heeft in een brief minister Wiebes om opheldering gevraagd over de plannen voor gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard. Naar verluid wil de minister deze week alle formele documenten die horen bij een vergunningsaanvraag ter inzage leggen voor burgers en organisaties in de wijde omgeving. Die hebben daarna zes weken om op de vergunningen te reageren. Als de termijn klopt, loopt die precies gelijk met de zomervakantie in het Noorden. Ondoenlijk en onacceptabel vindt de Waddenvereniging.

Vakantie vol regels en wetten

Stel je voor: kun je na tijden van ‘lock down’ eindelijk op vakantie en dan word je als bezorgde bewoner, bestuurder of bezoeker van het waddengebied ineens gedwongen om je midden in de zomervakantie te buigen over winningsplannen en andere juridisch ingewikkelde documenten die horen bij de Rijks Coördinatie Regeling, de Mijnbouwwet, de omgevingswet en de Natuurbeschermingswet. Die vormen samen het wettelijk kader dat de Minister moet hanteren bij het mogelijk vergunnen van deze laatste grote gaswinning door NAM onder Werelderfgoed Waddenzee.

 

Inspraak en draagvlak beloofd

De Waddenvereniging is het er niet mee eens en stuurde daarom deze week een brief. Iedereen moet de gelegenheid krijgen om een goede en degelijke zienswijze in te dienen. Het was juist de minister die altijd heeft aangegeven dat hij inspraak en draagvlak voor de gaswinning van individuele bewoners in de regio Ternaard heel belangrijk vindt. Door deze cruciale voorbereidingen nu midden in de zomer te plannen, ontstaat de indruk dat haast en de belangen van een bedrijf in nood de overhand krijgen. Zo kan er een onomkeerbare stap gezet worden in het proces dat kan leiden tot een vergunning voor een zeer ingrijpende activiteit voor de bewoners en de Waddennatuur.

Update 01-07-2020

Goed nieuws! Ook de regio Ternaard heeft bij het Ministerie van Economische Zaken aandacht gevraagd voor de terinzagelegging van het besluit winningsplan Ternaard in de zomervakantie naar aanleiding van de oproep van de Waddenvereniging. Met resultaat! De planning is nu dat de stukken op 15 augustus worden gepubliceerd met een normale reactietijd van 6 weken (dus tot 1 oktober).

Blijf op de hoogte