Ook de Wadden betalen de prijs voor luchtvaartplannen kabinet

De verontwaardiging is groot, als het kabinet half mei haar plannen over de toekomst van de luchtvaart presenteert. Het kabinet wil dat de luchtvaart stiller en duurzamer wordt in de toekomst, maar in de ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 wordt vooral de groei centraal gesteld.  Er wordt geen rekening gehouden met de gestelde klimaatdoelen en zaken als geluidsoverlast. Ook voor de Wadden is dat slecht nieuws.

Meer luchtvaart is slecht voor de natuur…

Uit de luchtvaartnota blijkt eens te meer dat de luchtvaartsector de uitzonderingspositie die ze al heeft, houdt voor de toekomst. De luchtvaartsector mag bijvoorbeeld:

  • meer CO2 uitstoten dan andere sectoren
  • meer geluid produceren dan andere sectoren
  • vliegen zonder natuurvergunningen 

… ook voor de natuur van de Wadden!

De luchtvaartsector heeft grote negatieve impact op de natuur van de Wadden.

  1. Luchtvaart draagt bij aan klimaatverandering, en daar heeft het waddengebied last van.
    Onder invloed van klimaatverandering zal de zeespiegel steeds verder stijgen.  Dat betekent dat sommige wadplaten niet meer zullen droogvallen. Daar hebben miljoenen vogels last van die de wadplaten nodig hebben om uit te rusten of voedsel te zoeken. Je leest hier meer over de impact van klimaatverandering op het waddengebied 
  2. Luchtvaart zorgt voor de uitstoot van stikstof. En dat is slecht voor bijvoorbeeld de biodiversiteit in de duinen van het waddengebied.
  3. Militaire luchtvaart zorgt voor verstoring van dieren en voor vervuiling.In grote delen van het waddengebied vinden militaire vlieg- schietoefeningen plaats. Daar komt heel veel lawaai bij kijken en dat zorgt ervoor dat vogels en zeehonden een kleiner leefgebied hebben en vaker worden verstoord als ze aan het eten zijn. Verder vervuilen munitieresten het water, de bodem en de lucht. Bovendien blijkt het toekomstige jachtvliegtuig de F35 behoorlijk meer geluid te produceren dan de F16. Als klap op de vuurpijl: Defensie voert nog steeds activiteiten uit zonder te beschikken over de natuurvergunningen.

Actie tegen ontwerp luchtvaartnota

Stichting Natuur en Milieu is een actie begonnen met een oproep voor een meer duurzame luchtvaart. Wij ondersteunen deze actie van harte! Samen met andere natuurorganisaties dienen wij een zienswijze in. Daarmee sturen we het kabinet terug naar de tekentafel. Wij willen dat het kabinet een luchtvaartnota maakt waarin CO2, geluid, stikstof, fijnstof en andere negatieve effecten van de luchtvaart in Nederland binnen de grenzen blijven van wat verantwoord is voor het klimaat, mens en natuur.

 

Wat kun jij doen?
Jij kunt ook meedoen aan de actie door de zienswijze te ondersteunen. 

Doe mee en ondersteun de ZIENSWIJZE