Meer vis-uren voor sneller vissende garnalenvissers

Het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft begin deze maand de vergunning van alle Nederlandse garnalenvissers voor een tweede keer verruimd.  Het maximum aantal visuren dat gevist mag worden in beschermde natuurgebieden zoals de Waddenzee is van oorspronkelijk 130.000 uur nu vastgesteld op ruim 246.000 visuren. Voor de Waddenzee werd het aantal visuren met 50% opgehoogd.  Hoe kan dit in beschermd natuurgebied waar juist de afspraak is gemaakt om de impact van de garnalenvisserij te halveren?

Hoe zat het ook alweer met die uren?

De oorspronkelijke vergunning werd gebaseerd op het aantal geviste uren in het jaar 2015. Voor de berekening van die uren ging het rekenmodel uit van het aantal uren dat de schepen tot 3 knopen in 2015 gevaren hadden. Dat is namelijk de snelheid waarbij gevist kan worden. Volgens het ministerie was die berekening fout, omdat vissers nu sneller vissen tot maximaal 5,5 knopen. Hiermee verschenen veel meer visuren op de ‘radar’ en die zijn nu verwerkt in de vergunning.

Hoe je het ook berekent: het is slecht nieuws voor de natuur

Het vergunnen van meer visuren, die ook nog eens met een hogere vaarsnelheid worden uitgevoerd, is bijzonder slecht nieuws voor de beschermde natuurwaarden van de Waddenzee en de andere natuurgebieden langs de Nederlandse kust. Het staat bovendien haaks op de doelen van twee convenanten waarin is afgesproken om de impact van de garnalenvisserij te halveren. Het wordt nu juist mogelijk om meer uren te vissen met ook nog eens een hogere negatieve impact op het bodemleven en de bijvangst.

 

Uren bij hogere snelheden kunnen niet zomaar worden vergund.

De Waddenvereniging vraagt zich sterk af of deze verhoogde impact wel zomaar vergund kan worden. Onderzoeken die de impact van de garnalenvisserij in kaart brachten (zoals bijvangst en beschadiging van het bodemleven) en als onderbouwing bij de vergunningaanvraag zijn aangeleverd, zijn namelijk niet uitgevoerd bij deze hoge vissnelheden.

De zoveelste stap in de intensieve garnalenvisserij

Het vrije karakter van de garnalenvisserij (geen quota) maakt dat er een constante race is om de vangsten te verhogen. Schepen worden groter, scheepsmotoren krachtiger en verwerking aan boord steeds efficiënter. Deze technische vooruitgang is goed zichtbaar in de Europese aanlandingsgegevens die in de afgelopen vijftig jaar meer dan verdubbeld zijn. Deze ‘vooruitgang’ wordt echter niet begrensd via regelgeving. Sterker nog: met deze vergunningswijziging wordt het steeds maar meer vangen juist ondersteund.

 

Teleurstellend besluit van het ministerie van LNV

Eerder bleek dat garnalenvissers hun oorspronkelijk toegewezen vis-uren flink overschreden hebben. Met de nieuwe aanpassing van de vergunningen lijkt de overschrijding verholpen en kan er op gebruikelijke, intensieve,  wijze worden doorgevist. Een teleurstellend besluit van het ministerie van LNV. In de nieuwe vergunning staat zelfs de deur op een kier voor het aanvragen van nog meer visuren.

 

Hoe nu verder?

Wij hebben (samen met andere natuurorganisaties) bij het Ministerie van LNV om uitleg van de verandering van de vergunning gevraagd. Daarna besluiten wij over een beroep tegen de vergunning. Via onze nieuwsbrief en website houden we je op de hoogte.

 

Blijf op de hoogte via WADDEN nieuws