Vergunning garnalenvissers weer verder opgerekt

De NOS bericht dat het aantal uren dat garnalenvissers mogen vissen in de Waddenzee fors is uitgebreid. Voor de Waddenzee alleen wordt het aantal visuren verhoogd van ruim 60.000 uur naar ruim 92.000. Opmerkelijk, omdat eerder juist werd afgesproken om de aanslag van de garnalenvisserij op de natuur te halveren.

Verruimen in plaats van handhaven

Eerder bleek dat garnalenvissers hun toegewezen vis-uren flink overschreden hebben. Met de nieuwe aanpassing van de vergunningen lijkt de overschrijding verholpen en kan er op gebruikelijke, intensieve, onbegrensde wijze worden door gevist. Een teleurstellend besluit van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In plaats van handhaven wordt gewoon de vergunning verruimd. In de nieuwe vergunning staat zelfs de deur op een kier voor het aanvragen van nog meer visuren.

Impact garnalenvisserij op de natuur

De intensieve garnalenvisserij is schadelijk voor de Waddenzee. Zo kent deze vorm van visserij veel bijvangst (ook van beschermde vissoorten), zorgt het voor schade aan het bodemleven en worden er jaarlijks miljoenen kilo’s garnalen uit het kwetsbare ecosysteem van de Waddenzee gehaald. Waarom dat zo slecht is voor de Waddenzee lees je hier

Verduurzaming is de enige weg

Bescherming van de natuur en intensieve visserij gaan niet samen. Iedereen heeft baat bij duurzaam gebruik van de Waddenzee. Daarom is er eerder afgesproken met de overheid en de sector om de impact van de garnalenvisserij op de natuur te halveren.

 

Duurzamer vissen vraagt om het begrenzen van de ruimte die wordt vergund. Dat gaat niet alleen om  het aantal vergunningen maar om het gebruik van de vergunningen. Door elke individuele visser zijn aandeel aan visuren toe te kennen, krijgt elke visser grip op zijn vistijd en kan hij deze zo efficiënt mogelijk inzetten. Hiermee wordt de inefficiënte ‘rat-race’ van elkaar beconcurrerende vissers beëindigd. De Waddenvereniging is van mening dat een vrije ongeremde visserij niet (langer) past bij beschermde natuur en dat de huidige intensiteit van de Nederlandse garnalenvisserij te hoog is. 

Hoe nu verder?

Wij hebben (samen met andere natuurorganisaties) bij het Ministerie van LNV om uitleg van de verandering van de vergunning gevraagd. Daarna besluiten wij over een beroep tegen de vergunning. Via onze nieuwsbrief en website houden we je op de hoogte.

Lees meer:

>> NOS: Garnalenvissers mogen veel meer vissen in Naturea-2000 gebieden

>> Hoeveel uren en kilo’s werden er tot nu toe gevist?
>> Waarom garnalenvisserij slecht is voor de Waddenzee 

Blijf op de hoogte via WADDEN nieuws