Commotie rondom vergunningen uitbreiding Vliegbasis Leeuwarden

Op 17 april zijn door Staatssecretaris Visser van Defensie de Kamervragen beantwoord over de uitbreiding van Vliegbasis Leeuwarden. De vragen werden begin dit jaar gesteld toen in het nieuws kwam dat de vliegbasis voor deze uitbreiding niet de juiste vergunningen had. De staatssecretaris is van mening dat Defensie, net als elk ander ministerie, organisatie of persoon zich aan de wet dient te houden. Toch erkent zij dat Vliegbasis Leeuwarden onder andere nog niet beschikt over een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming.

Ook geen vergunning voor de Wadden

Er wordt al vanaf 2015 aan de natuurvergunning voor de vliegbasis gewerkt. Voor 1 oktober dit jaar verwacht de Staatssecretaris dat de vergunningaanvraag kan worden ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Waddenvereniging maakt zich al heel lang druk over het ontbreken van natuurvergunningen voor militaire activiteiten. Defensie vliegt al jaren zonder deze vergunning boven het waddengebied. Lees daarover ook dit bericht.

 

Voor 1 juli duidelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat er bij militaire oefeningen meer rekening gehouden wordt met de natuur. Dat kan bijvoorbeeld door oefeningen af te stemmen op het tij, de kwetsbare periode in het jaar voor vogels en de plek waar het plaatsvindt. Een vergunning borgt beter dat er met al deze factoren rekening gehouden wordt. Door onze inzet is door het ministerie van Defensie in 2008 toegezegd dat er voor vliegactiviteiten boven het waddengebied een vergunning aangevraagd zou worden. De eerste, voor de vlieg- en schietactiviteiten op de Vliehors, is, aldus Defensie, vóór 1 juli aanstaande gereed. Wordt vervolgd.