Kolencentrale sluiten? Graag aan de Waddenzee!

Tijdens de corona-crisis zouden we bijna vergeten dat er ook nog een andere crisis is: de klimaatcrisis. We hebben nu wel wat anders aan ons hoofd! Gelukkig voor de Waddenzee wordt er wel degelijk ook doorgewerkt aan het bestrijden van de klimaatcrisis. Zo wordt er momenteel bekeken of de drie nieuwste kolencentrales van Nederland minder kunnen gaan produceren of dat er zelfs een helemaal dicht kan. Per kWh elektriciteit stoot een kolencentrale immers dubbel zo veel CO2 uit als een gascentrale.

Co2-uitstoot, diepere vaargeul, stikstof, opwarmend water…..

De Waddenvereniging heeft samen met andere natuur- en milieuorganisaties jarenlang geprotesteerd en geprocedeerd tegen de RWE-centrale in de Eemshaven. Dat was niet alleen vanwege de CO2-uitstoot. RWE wilde ook een diepere vaargeul naar de Eemshaven hebben voor de aanvoer van kolen. Verder stoot de centrale een heleboel stikstof uit, wat bijvoorbeeld slecht is voor de duinen van Schiermonnikoog en Ameland. Daarnaast gebruikt de centrale water uit de Waddenzee om te koelen, waardoor veel dieren dood gaan en het water opwarmt. Dat terwijl het water van de Waddenzee al 2 graden opgewarmd is door klimaatverandering. Er is zelfs een paar hectare Waddenzee verloren gegaan om het koelwateruitlaatwerk te bouwen!

 

Deze centrale sluiten is dubbel winnen

Je snapt: als er dan toch een kolencentrale dicht moet, mag dat wat ons betreft die in de Eemshaven zijn. Die diepere vaargeul is er gekomen, maar mag best weer wat minder diep uitgebaggerd worden. Een paar hectare Waddenzee extra én mindere dode dieren: ook top. En wat we nog niet noemden: windmolens niet meegerekend is de RWE-centrale verreweg het hoogste gebouw in de Eemshaven. Het scheelt dus ook in de horizonvervuiling als je ‘m afbreekt.